Structura administrativă

Biblioteca U.A.U.I.M. este alcatuita din urmatoarele sectoare:

 • Biroul Relatii cu Publicul, cuprinzand Sala de lectura Reviste, Sala de lectura Carti, Sectia de imprumut
 • Biroul Achiziții-Evidență
 • Biroul Baza de Date
 • Biroul Documentare

Biblioteca U.A.U.I.M. este condusă de un șef de compartiment. Acesta stabilește regulamentului de funcționare al bibliotecii conform Regulamentului de funcționare al bibliotecilor din Învățământul superior, elaborat de Ministerul Învățământului. Seful de compartiment asigura structura si organizarea activitatii în bibliotecă în funcție de mai mulți factori:

 • modul de desfășurare a procesului de învățământ
 • fonduri
 • disponibilități de personal
 • alți factori

Structura bibliotecii

Organigrama

Prof.dr.arh Gabriela TABACU

Director departament

Prof. dr.arh. Gabriela TABACU

Domenii de activitate:

 • management de bibliotecă
 • profesor de arhitectură la Departamentul Bazele Proiectării

Birou Achizitii-Evidenta:

Biroul Achizitii-Evidenta achizitioneaza, prelucreaza si distribuie celorlalte sectoare publicatiile stabilite in planul de achizitii.
Șef de birou: Georgescu Cosmina
Bibliotecar: Plaiasu Roxana
Bibliotecar: Tesea Aspazia
Bibliotecar: Tudor Doina

Birou Prelucrare Publicatii:

Șef de birou: Maria Negraru
Bibliotecar: Elena Bucsa
Bibliotecar: Valentin Popescu
Bibliotecar: Tutila Alexandra
Bibliotecar: Giga Maria

Biroul Relatii cu Publicul

Șef de birou: Mihaela Cazamir
Referinte: Cristina Puia
Legitimații: Irina Stroia
Operator xerox: Daniela Stirbu
Operator xerox: Melania Socarici
Bibliotecar (carti): Luiza Popescu
Bibliotecar (cărți): Claudia Rotaru
Garderobier: Rodica Grosoi
Garderobier (reviste): Daniela Gagea

Biroul Relatii cu Publicul include:

 • Sectia de imprumut a bibliotecii - preia de la biroul de prelucrare cursurile necesare procesului de învătământ, cursuri elaborate în general de cadre didactice din institut, precum și publicatii spre a le servi cititorilor cu titlu de împrumut la domiciliu pe termen limitat conform regulamentului bibliotecii
 • Sălile de lectură - preiau de la biroul de prelucrare publicatiile specifice procesului de învătămant din institut: cărti, periodice, cursuri, teze de doctorat, lucrări stintifice, stas-uri, foto, diplome pe teme de arhitectură, urbanism, design, istoria artei, arhitecturii, constructii, sociologie, filosofie, etc. precum si lucrări de referintă cum ar fi dictionare, enciclopedii, etc.

Birou Documentare

Șef de birou: Maria Manescu