Acces literatură științifică

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, membră în consorțiul Anelis Plus beneficiază de acces online la baze de date științifice, servicii achiziționate în cadrul proiectelor ARIS-UAUIM și SCHOLAR ARCHITECT.

Bazele de date sunt furnizate prin intermediul platformei Enformation.

Clarivate Analytics Web of Science Core Collection

https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro

Tipul bază de date bibliografică și bibliometrică
Domenii acoperite multidisciplinară
Documente articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor
Informații furnizate lucrări indexate și cotate ISI, număr citări, indice Hirsch
Ghiduri de utilizare
Acces

Accesul utilizatorilor este permis de la orice calculator conectat la rețeaua Intranet a UAUIM, sau prin crearea conturilor de acces mobil:
Ghid de acces ENFORMATION.pdf

Acccesul a fost obținut prin proiectul ARIS-UAUIM

SpringerLink

https://link-springer-com.am.e-nformation.ro/

Tipul bază de date bibliografică și full text
Domenii acoperite multidisciplinară
Documente articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor
Ghiduri de utilizare
Acces

Accesul utilizatorilor este permis de la orice calculator conectat la rețeaua Intranet a UAUIM, sau prin crearea conturilor de acces mobil:
Ghid de acces ENFORMATION.pdf

Acccesul a fost obținut prin proiectul ARIS-UAUIM

ProQuest Art and Architecture in Video

https://search-alexanderstreet-com.am.e-nformation.ro/

Accesul utilizatorilor este permis de la orice calculator conectat la rețeaua Intranet a UAUIM, sau prin crearea conturilor de acces mobil:
Ghid de acces ENFORMATION.pdf

Acccesul a fost obținut prin proiectul SCHOLAR ARCHITECT.

Jstor Sustainability Collection + Arts & Sciences XI

https://www-jstor-org.am.e-nformation.ro/

Accesul utilizatorilor este permis de la orice calculator conectat la rețeaua Intranet a UAUIM, sau prin crearea conturilor de acces mobil:
Ghid de acces ENFORMATION.pdf

Acccesul a fost obținut prin proiectul SCHOLAR ARCHITECT.

de Gruyter Architecture & Design eBooks

https://www-degruyter-com.am.e-nformation.ro/

Accesul utilizatorilor este permis de la orice calculator conectat la rețeaua Intranet a UAUIM, sau prin crearea conturilor de acces mobil:
Ghid de acces ENFORMATION.pdf

Acccesul a fost obținut prin proiectul SCHOLAR ARCHITECT.

EBSCO Art and Architecture Complete

http://search.ebscohost.com

Pentru baza de date EBSCO Art and Architecture Complete puteți solicita datele de acces mobil prin e-mail trimis la adresa biblioteca@uauim.ro. Vă recomandăm ca solicitarea să fie transmisă de pe o adresă de e-mail instituțională, sau să fie însoțită de o dovadă a calității de membru al comunității academice UAUIM (card ISIC, carnet/legitimatie student etc.).

Acccesul a fost obținut prin proiectul SCHOLAR ARCHITECT.

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Science Direct este o bază de date online, cu text integral, ce permite accesul deschis la publicații din domenii de interes, precum design, arhitectură, urbanism, inginerie, științe tehnice, matematică, fizică, arte, științe sociale, geografie, antropologie, psihologie etc., informațiile fiind organizate sub tutela editurii Elsevier. Science Direct este împărțită în 21 de colecții în funcție de subiect și contine peste 7.5 milioane de articole full-text din peste 2000 de reviste editate de Elsevier și aproximativ 75 milioane de abstracte din toate domeniile științifice.

Bază de date Open Access.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

DOAJ (Directoriul Revistelor cu Acces Deschis) este un portal recunoscut pentru revistele de calitate cu acces deschis, un registru pentru identificarea revistelor academice peer-review care nu se bazează pe modelul de abonament. DOAJ include reviste cu acces deschis din toate domeniile științei, tehnologiei, medicină, științe sociale și umaniste.

Domenii de interes acoperite: arhitectură; urbanism; design; arte în general; arte decorative; desen; proiectare; pictură; sculptură; arte vizuale; construcții, inginerie; științe sociale; geografie, antropologie, filozofie, tehnologie etc.

Bază de date Open Access.

SpringerOpen

https://www.springeropen.com/

Platforma SpringerLink oferă acces cu text integral la reviste străine științifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare științifice din lume.

Domenii de interes acoperite: urbanism; peisagistică; arhitectură; construcții; design; arte; medicină etc.

Bază de date Open Access.

Sage Journals

http://journals.sagepub.com/

Platforma Sage Journals Online oferă acces în text integral la reviste științifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hartie. SAGE publică mai mult de 630 de reviste din domeniile: tehnologie și medicină, business, științe umaniste, științe șociale, știintă în general. SAGE oferă acces la 481 reviste din domeniul științelor umaniste și științelor sociale și includ importante reviste internaționale peer-review.

Domenii de interes acoperite: inginerie; știința materialelor; construcții; arhitectură; urbanism; științe sociale; peisagistică; artă; design; geografie, filozofie; medicină etc.

Bază de date Open Access.

CEEOL - Central and Eastern European Online

https://www.ceeol.com/

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) este o bază de date unică în domeniu, care oferă publicații academice și culturale de profil socio-umanist, din țările Europei Centrale și de Est. Arhiva CEEOL include documente în limba nativă din zonele geografice acoperite, sub formă de articole de revistă, cărți electronice și literatură gri.

Domenii de interes acoperite: arte plastice; design; arhitectură; urbanism; inginerie; științe tehnice; științe sociale; religie; generalități.

Bază de date Open Access.