Săli de lectură

Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" pune întregul său material documentar la dispozitia cititorilor sub mai multe forme:

Sala de lectură cărți
Sala de lectură cărți

Sala de lectură reviste
Sala de lectură reviste

Biblioteca în date

Fond existent: peste 200.000 unități bibliografice.

Beneficiari: 1900 studenți înscriși anual; cadre didactice; utilizatori externi