Săli de lectură

Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" pune întregul său material documentar la dispozitia cititorilor sub mai multe forme:

  • poate fi consultat prin acces liber la raft, în cele 2 săli de lectură - una pentru cărti, alta pentru periodice, totalizând 120 de locuri,
  • poate fi împrumutat la domiciliu pe durata unui an universitar, la secția de împrumut - este vorba de cursurile curente,
  • poate fi solicitat spre consultare din depozit, când se află în afara colecțiilor sălilor de lectură.

Sala de lectură cărți
Sala de lectură cărți

Sala de lectură reviste
Sala de lectură reviste

Biblioteca în date

Fond existent: peste 200.000 unități bibliografice.

Beneficiari: 1900 studenți înscriși anual; cadre didactice; utilizatori externi