Structura administrativă

Biblioteca UAUIM este alcatuita din urmatoarele sectoare:

 • Biroul Achiziții-Evidență
 • Biroul Baza de Date
 • Biroul Documentare
 • Biroul Relatii cu Publicul, care cuprinde
  • Sectia de imprumut a bibliotecii - preia de la biroul de prelucrare cursurile necesare procesului de învătământ, cursuri elaborate în general de cadre didactice din institut, precum și publicatii spre a le servi cititorilor cu titlu de împrumut la domiciliu pe termen limitat conform regulamentului bibliotecii
  • Sălile de lectură - preiau de la biroul de prelucrare publicatiile specifice procesului de învătămant din institut: cărti, periodice, cursuri, teze de doctorat, lucrări stintifice, stas-uri, foto, diplome pe teme de arhitectură, urbanism, design, istoria artei, arhitecturii, constructii, sociologie, filosofie, etc. precum si lucrări de referintă cum ar fi dictionare, enciclopedii, etc.

Biblioteca UAUIM este condusă de un șef de compartiment. Acesta stabilește regulamentului de funcționare al bibliotecii conform Regulamentului de funcționare al bibliotecilor din Învățământul superior, elaborat de Ministerul Învățământului. Seful de compartiment asigura structura si organizarea activitatii în bibliotecă în funcție de mai mulți factori:

 • modul de desfășurare a procesului de învățământ
 • fonduri
 • disponibilități de personal
 • alți factori