ST-39 Estetica și tehnologia metalului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
ST-39 Estetica si tehnologia metalului.pdf
Departament:
Științe tehnice
Titular:
conf. Anamaria Mortu
Obiective:
Cursul informează studenții asupra materialelor metalice în general și a celor utilizate în construcții și arhitectură în special pornind de la premiza importanței cunoașterii acestora pe baza noțiunilor teoretice privind producerea, proprietățile fizice și chimice specifice ale metalelor și semifabricatelor metalice dar mai ales a calităților estetice ale produselor de arhitectură.
Aceste informații sunt dublate de experiențe practice, considerate ca indispensabile în cultivarea intuiției constructive, a interpretării corecte a formelor de arhitectură dar și a stimulării creativității studenților arhitecti.
Conținut:
1. Metalele. Clasificare. Generalități cu privire la obținere și utilizare pe parcursul timpului. Materie și material;
2. Feroaliaje: fier forjat, fontă și oțeluri. Materie primă, material, tehnologie. Aplicații;
3. Oțeluri aliate: oțelurile inoxidabile. Proprietăți, prelucrare și domeniile de utilizare;
4. Aluminiu: obținere, semifabricate, prelucrare industrială și produse pentru construcții;
5. Cupru și alamă: obținere prin procedee industriale, semifabricate, surse, prelucrări, aplicații;
6. Cositor, zinc și plumb: obținere prin procedee industriale, semifabricate, surse, prelucrări, aplicații;
7. Titan si alte metale rare. Utilizări specifice pentru arhitectură.
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate interactiv cu mijloace audio-video, vizite la obiective de profil, prezentare produse de catre producatori
Mod de evaluare:
Examen teoretic si lucrare practica pe parcurs: studiu pe macheta a unui obiect propus din metal/e. Nota finala: max 50% examen si minim 50% activitate pe parcurs: aplicatii practice.
Bibliografie minimală:
Palladio, A., - Patru carti de arhitectura, versiune romaneasca ingr. prof.arh. R. Bordenache, Ed. Tehnica, Bucuresti 1957 cap IV, Despre metale, pp 13-14;
Hatarascu, O., - Metalele in epoca actuala, Ed. Albatros, Bucuresti, 1982;
Cowan,Henry J., Smith Peter R.- The science and Technology of Building materials, Van Nostrad Reinhold, New York, 1988;
Steopoe, Al.- Materiale de constructii, Ed. Tehnica Bucuresti, 1964. Cap "Metalele".
Observații:
Cursul are un caracter preponderent aplicativ si se desfasoara cu antrenarea si sprijinul unor firme si personalitati active in domeniu.