UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-87 Vizualizare de arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
An univ. 2019-2020
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Andreea Iosif
Colectiv:

Mihai Chisărău

Obiective:

O serie de cursuri și lucrări de laborator menite să ilustreze modalitățile fundamentale de descriere și vizualizare a formei cu ajutorul unui program specializat în randare. Sunt parcurse tehnicile uzuale de texturare a suprafetelor, de iluminare și de randare profesionistă, cu concentrarea atenției pe prezentarea unei scene de interior.

Conținut:

Modul 1
1. Introducerea în tematică și familiarizarea cu interfața.
2. Noțiuni primare de modelare și editare.
3. Camere și lumini - noțiuni de bază, setări comune.
4. Materiale. Editorul de materiale, structura unui material. Shadere.
5. Test – un model simplu
Modul 2
6. Lansarea temei de proiect: agrementarea unui interior dat. Fiecare student primeste o altă scenă pe care o va finaliza până la sfârșitul semestrului.
7. Lucru la proiect. Gestiunea scenei
8. Studiul luminii în scena de interior cu lumina de zi / artificială.
9. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de luminare. Corectură.
10. Texturarea. Materiale uzuale ale arhitectului de interior.
11. Realizarea coordonatelor de mapare pe obiecte și sub-obiecte.
12. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de texturare. Corectură.
13. Lucru la proiect. Randări de probă și ajustări. Postprocesarea.
14. Predare finală, cu prezentare și evaluare la proiector.

Metoda de predare:

Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator.

Mod de evaluare:

Nou. pentru sesiunea online iunie 2020 gasiti toate informatiile necesare aici:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-de-arhitectura

Media ponderată dintre nota la test (1/4) și cea la proiect (3/4).
Acordarea notei finale este conditionată de participarea la cele 2 corecturi obligatorii.

Bibliografie minimală:

Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-de-arhitectura
Suport Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/support
Canalul "Learning 3DS Max" de la Autodesk Learning Channel (pe youtube.com):
https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=23
http://www.autodesk.com/education/free-software/academic-resource-center

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/