SFA-61 Game Design

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist. Pietro Aurelian Dorissa
Obiective:
Familiarizarea cu industria jocurilor Tehnici de Game Design
Conținut:
Titlul cursurilor: 1 Introducere 2 Istoria si evolutia jocurilor video 3 Etapele dezvoltarii unui joc, Departamente si Project management 4 Termeni folositi in industrie 5 Game Design 1 - Scenariu 6 Game Design 2 - Fun 7 Limitari tehnologice 8 Game Design 3 - design de nivel si misiune 9 Game Design 4 - design de personaj 10 Board Games 11 Level Design - editoare de nivel, editoare de misiune 12 Tehnici folosite in modelarea 3D pentru randari in timp real 13 Jocuri de telefon / tableta 14 Exemple practice Titlurile temelor practice: 1 Tipuri de jocuri 2 Tipuri de console 3 Exemple de jocuri
Metoda de predare:
Curs si Exemple practice
Mod de evaluare:
Activitatea la curs si sustinerea unei lucrari practice
Bibliografie minimală:
Theory of Fun for Game Design - Raph Koster GD 0.1 - Misha (Apple Books) Form, Function and Delight - Misha (Apple Books) https://youtu.be/04rJlib4h58 https://youtu.be/kTuYa045GsA https://www.academia.edu/41501385/Game_Design_0.1 https://www.academia.edu/41491778/Form_Function_and_Delight