PID-87 Comunicare în arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2020-2021 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titulari:
conf.dr.arh. Oana Diaconescu (D5, I5)
conf.dr.arh. Cristina Pană (D5, I5)

modifică