PID-20 Scenografie

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul IV, sem 1, 2020-2021 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titulari:
conf.dr.arh. Cristina Șerban (D4)
asist.dr.arh. Silvia Ionescu (I4)
Colectiv:
asist.dr.arh.int. Silvia Ionescu, conf.dr.arh. Cristina Șerban
Obiective:
•Cunoasterea si asimilarea notiunilor referitoare la spatiul scenic ; asemanari si diferente intre tipul de compozitie arhitecturala si tipul de compozitie scenografica.
•Realizarea unei compozitii spatiale cu mijloace specifice scenografiei
Conținut:
Prezentare structura curs /Prezentare teme/Prezentare notiuni de baza-Scenografie
Istoria teatrului (Antichitate-prezent)
Istoria teatrului / Teatrul ca Spatiu/ Arhitectura salilor de teatru
Tehnologie:mecanisme specifice scenei, lumini de scena
Finisaje si echipamente pentru amenajarile salilor de teatru
Scenografia in Romania, Compozitia scenografica, Atmosfera, Costumul, Relatia decor costum, Machiaj, Masca, Tendinte actuale in scenografie ( proiectii 3d)
Spatii teatrale neconventionale / Teatrul neconventional: Performance, Happening, Teatrul de strada
Film / Istoric (clasificari, cu exemle de la filmul mut la animatiile 3D)
Film / Costumul si machiajul/ Atmosfera , compozitie/ Relatia scenografie de film arhitectura
Balet, Opera, TV, Video
Relatia scenografie-arhitectura /Arhitecti scenografi
Metoda de predare:
prelegeri insotite de proiectii video, exemplificari grafice , imagini , desene , etc.
Mod de evaluare:
Cursul se incheie cu realizarea unei compozitii de tip scenografic, care va fi notata, impreuna cu un test de intrebari din materia predata la curs - testul se va desfasura in ziua examenului.
10% - prezența la minim 50%+1 din cursuri
40% - test
50% - proiect - punerea în evidență a unui obiect reprezentativ prin mijloace scenografice
Bibliografie minimală:
Cărți
Liviu Ciulei - Film VI, nr.4/aprilie 1956-Filmul si piesa de teatru
Paul Bortnovski, Ed Fundatiei Pro 2003
Radu Penciulescu Ed UATC 1999
Enciclopedia della spettacolo, Ed Unedi , Roma 1975
On the art of the Theatre, Ed. Dobson, Londra 2004
Scenografia românească, Ed. Meridiane, 1965
Theatre Revue, Columbia University Press, NY 2006
Gary Thorne – Stage Design, Editura The Crowood Press Ltd, 1999
Pamela Haward – What in Scenography?, Editura The Crowood Press Ltd, 2008
Liviu Ciulei – Cu ganduri si cu imagini, Editura Igloo, 2009, Bucuresti
Gaston Bachelard - La Poétique de l'espace.
René Passeron - L'Expérience émotionnelle de l'espace,
Ileana Berlogea – Istoria teatrului universal
Vladimir Popov – Arhitectura cladirii destinate spectacolului teatral ;
Roann Barris – Teatrul intervalului
Marvin Carlson - Places of Performance : The Semiotics of Theatre Architecture ;
Peter Brook - The Empty Space
Reviste
Revista Arta nr 5-6 /1979
Revista Arta nr 5-6 /1982
Revista Arta nr 4 /1983- spatiul scenografic
Website
http://www.pq.cz/
Observații:
Examenul se va desfasura luni, 8.02.2021, incepand cu ora 10:00.
Studentii primesc link-ul de acces Zoom cu o zi inainte de inceperea examenului.
La ora 10:00 se face verificarea studentilor si li se transmite link-ul testului scris ce se va desfasura via Google-Forms intr-o perioada de 1 ora. Dupa predarea testului, examenul continua cu sustinerea proiectelor studentilor in fata comisiei, iar notarea finala se va face conform modului de evaluare prezentat in fisa disciplinei.
Pe toata perioada desfasurarii examenului, studentii vor lucra individual si vor fi supravegheati de catre cadrele didactice indrumatoare.
Se vor verifica cunostinte legate de tematicile studiate la curs, pe parcursul semestrului.

modifică