Comunicări cu privire la situația răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19

Publicat 26 februarie 2020, actualizat 3 mai 2020
3 mai 2020

În perioada de suspendare a activității în sediul UAUIM generată de pandemia de COVID-19 toate cererile studenților, indiferent de obiect, se trimit prin e‑mail pe adresa Registraturii UAUIM, registratura@uauim.ro.

După caz, după soluționare, răspunsul va fi trimis, în formă electronică, prin e-mail, pe adresa de la care a fost trimisă cererea.

30 martie 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație și a Grupului de gestionare a situației privind Coronavirus COVID-19 din cadrul UAUIM din 30 martie 2020:
Hotararea CA din 30.03.2020.pdf

18 martie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” monitorizează situația creată de existența Coronavirus COVID-19 și păstrează un dialog permanent cu instituțiile abilitate ale statului, în funcție de evoluția situației.

În contextul Decretării Stării de Urgență de către Președintele României, Domnul Klaus Johannis, prioritatea noastră este protejarea siguranței și a sănătății studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ, precum și a persoanelor fizice și juridice cu care UAUIM are raporturi de colaborare.

În acest scop, adoptăm măsuri informate și responsabile pentru a limita răspândirea COVID-19, asigurând, în același timp, în mediul online, continuitatea activităților didactice și de cercetare.

Colegii din departamentele administrative asigură buna funcționare a instituției noastre, cu măsuri adecvate pentru a proteja sănătatea comunității academice.

Vom fi în contact permanent cu membrii comunității universitare și vom comunica în mod constant toate hotărârile luate.

Vă rugăm să urmăriți comunicatele UAUIM referitoare la COVID-19 pe: https://www.uauim.ro/evenimente/coronavirus/.

Întrebări frecvente

1. Este Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” închisă?

NU. UAUIM nu este închisă. Serviciile administrative ale UAUIM rămân deschise și funcționale. Accesul studenților în spațiile universității este permis numai în scopul rezolvării unor situații administrative curente care nu se pot rezolva on-line (registratură, casierie, secretariate, departamente, decanate, rectorat).
Vezi: Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf

2. Sunt cursurile față în față suspendate la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” în această perioadă?

DA. Având în vedere recomandarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, ca urmare a adresei MEN nr.98/DGIU/10.03.2020, a Hotărârii nr.1/9.03.2020 a Consiliului de Administrație al UAUIM și a Hotărârii Consiliilor Facultăților de: Arhitectură, Urbanism, Arhitectură de Interior din 10.03.2020, a fost decisă suspendarea temporară a cursurilor față în față, în perioada 11 – 31 martie 2020. Eventuale noi decizii vor fi luate în conformitate cu recomandările instituțiilor statului și vor fi comunicate pe site-ul UAUIM și prin toate celelalte canale de comunicare pe care universitatea le are la dispoziție.
Vezi: Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf

3. Ar putea fi prelungită măsura suspendării cursurilor față în față în UAUIM?

DA. În funcție de evoluția situației generate de COVID-19, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate de conducerea Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” vor putea suferi modificări. UAUIM va acționa conform recomandărilor instituțiilor în drept, acordând prioritate sănătății personalului propriu, studenților, cadrelor didactice, personalului din administrație, persoanelor fizice și juridice cu care UAUIM are raporturi de colaborare sau alături de care desfășoară activități punctuale ori periodice.
Vezi: https://stirioficiale.ro/informatii și https://www.uauim.ro/evenimente/coronavirus/ (pagina de față)

4. Va continua activitatea didactică în UAUIM?

DA. Activitatea didactică va avea loc în sistem online în perioada suspendării cursurilor față în față. În acest sens, în completarea măsurilor cu caracter general ale Hotărârii Consiliilor Facultăților de: Arhitectură, Urbanism, Arhitectură de Interior din data de 10 Martie 2020, a fost hotărâtă aplicarea unor măsuri cu caracter specific, referitoare la activitățile de atelier, cursuri, seminarii și lucrări practice, practica profesională și mobilități.
Acestea pot fi consultate la: Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf

5. Cum este organizată activitatea didactică în UAUIM în această perioadă?

Directorii de departament vor identifica, iar Consiliile Facultăților vor aproba metode și modalități de lucru/comunicare/transmiterea informațiilor/corecturi la proiecte/notare-evaluare prin care actul didactic să poată fi realizat, la distanță, sau fără prezența unui număr mare de studenți/întregii grupe/întregului an.

Activitățile didactice prevăzute în orar se vor desfășura conform acestuia, în format „la distanță”. Titularii activităților didactice vor comunica în cel mai scurt timp studenților modalitățile de desfășurare și evaluare a acestora în intervalul sus-amintit.
Vezi: Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf

6. Ce se întâmplă cu studiile în anii terminali?

În ceea ce privește desfășurarea în sistem online a activităților didactice în perioada următoare, universitatea va acorda prioritate organizării activităților cu studenții din anii terminali, astfel încât riscul nefinalizării la timp a ciclurilor de studii să fie redus la maximum. Studenții vor menține legătura cu profesorii coordonatori și cu Decanul, Prodecanul facultății în care învață; aceștia vor oferi suport, recomandări, răspunsuri, atât în mod direct, cât și prin persoane desemnate cu responsabilități specifice, folosind canale de comunicare formale și nonformale.
Vezi: Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf

7. Ce se întâmplă cu activitățile extracurriculare?

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 9 Martie 2020, s-a decis suspendarea tuturor activităților extracurriculare programate și a căror desfășurare a fost deja aprobată de către C.A. în sediile Universității și amânarea altor activități programate începând cu data de 10 Martie 2020 până la luarea unei decizii ulterioare.
Vezi: Hotararea CA nr 2 - 09.03.2020.pdf

8. Ce se întâmplă cu plata unor taxe pentru anul universitar 2019-2020?

Termenul limita de plata a ratei a doua a taxei de studii pentru anul universitar 2019-2020 se decalează pentru data de 20.03.2020.

Inscrierea la disciplinele restante si termenul de plata a creditelor restante ramane 30.03.2020.

Procedurile de achitare, confirmare, inscriere pentru taxa anuala si creditele restante se găsesc la:

9. Căminul UAUIM rămâne deschis?

Căminul în care sunt cazați studenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” rămâne deschis. Studenții au obligația, alături de personalul UAUIM lucrător în cămin, să respecte normele și recomandările de igienă și protecție împotriva epidemiei actuale.
Vezi: Decizia GGSCV 12.03.2020.pdf

10. Trebuie să mă autoizolez, deși stau la cămin. Este posibil acest lucru?

UAUIM a pregătit camere destinate studenților care ar putea fi nevoiți să intre în autoizolare. Daca aveți suspiciunea de infectie cu noul coronavirus urmați procedurile descrise în Decizia nr. 4 din Hotărârea G.G.S.C.V. din 12.03.2020 la: Decizia GGSCV 12.03.2020.pdf

11. Cabinetul Medical este deschis în această perioadă?

DA. Cabinetul Medical Universitar situat în Căminului Studențesc C1 - Tei, parter, este deschis. Programul și datele de contact pot fi accesate la: https://www.uauim.ro/anunturi/cabinet-medical/. Nu ezitați să apelați la cabinet pentru orice date care vă pot fi utile.

12.Vreau să fiu în siguranță. Cum mă protejez de noul Coronavirus, Covid-19?

Măsurile de prevenție sunt esențiale pentru evitarea contractării virusului COVID-19. Măsurile de igienă sunt obligatorii și eficiente, iar tratarea cu responsabilitate a situației actuale de la nivel mondial ajută la evitarea și diminuarea anxietății firești, asociate acestui context.

Vă rugăm să urmăriți materialele oficiale difuzate de Ministerul Sănătății la: http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ și la: https://stirioficiale.ro/informatii.

De asemenea, Grupul de gestionare a situatiei privind Coronavirus COVID-19 din cadrul UAUIM se află în permanentă legătură cu membri comunității academice și poate fi contactat la adresa de e-mail rectorat.uauim@gmail.com pentru a transmite orice informație legată de comunitatea academică privind Coronavirus COVID-19.

12 martie 2020

Decizia GGSCV 12.03.2020.pdf

Facultatea de Urbanism - metode de înregistrare a plăților

Facultatea de Arhitectură - metode de înregistrare a plăților

11 martie 2020

Facultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților

Decontarea abonamentelor STB (RATB) se face online

10 martie 2020

În intervalul 11-31 martie 2020 nu se vor mai desfășura activități didactice în incinta universității.

Hotararea Consiliilor facultatilor din UAUIM.pdf


În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel internațional, dar și național, conducerea Universității de Arhitectură și Urbanism din București, prin Consiliul de Administrație, în data de 9 martie 2020, a luat următoarele Decizii și Hotărâri:

În cadrul conducerii Universității de Arhitectură și Urbanism din București s-a decis constituirea unui Grup de gestionare a situației privind Coronavirus COVID-19, format din: rector, prorectorii universității și decanii facultăților. Aceștia vor acționa astfel încât să asigure prevenția și controlul eventualelor situații generate de Coronavirus COVID-19 în toate facultățile universității.

Grupul de gestionare a situației se află în permanentă legătură cu membri comunității academice și poate fi contactat la adresa de e-mail rectorat.uauim@gmail.com pentru a transmite orice informație legată de comunitatea academică privind Coronavirus COVID-19.;

În acest moment, 10 martie 2020, nu există depistat sau semnalat, la nivelul universității noastre, niciun caz de suspiciune sau confirmare a infectării cu acest virus. Știrea de ieri, conform căreia un student din universitatea noastră ar fi fost depistat pozitiv, în urma verificărilor intreprinse, s-a dovedit a fi o știre falsă.

Ieri, 9 martie 2020, ora 14.00, rectorul universității a solicitat și a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii Ministerului Educației și Cercetării, ocazie cu care au fost discutate aspecte legate de acest subiect de maximă importanță;

Ca urmare Consiliul de Administrație a emis următoarele Hotărâri:

26 februarie 2020

Informare coronavirus de la Ministerul Sănătății

Ce trebuie să știți despre noul coronavirus (Covid-19):
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/