UAUIMAnunțuriFacultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților

Facultatea de Arhitectură de Interior - metode de înregistrare a plăților

11 martie 2020

În scopul rezolvării la distanță:

1. A înregistrării plății taxei de studiu pentru semestrul 2, anul universitar 2019-2020

2. A înscrierii și achitării creditelor restante la disciplinele departamentelor Proiectare de Interior și Design și Studiul Formei și Ambient,

Facultatea de Arhitectură de Interior pune la dispoziția studenților următoarele adrese de contact:

Studenților li se va confirma prin e-mail primirea și corectitudinea documentelor.

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2, an universitar 2019-2020, are ca termen 15 martie 2020.

Studenții de la specializarea Arhitectură de Interior vor trimite dovada la următoarea adresă de e-mail: stufo.uauim@gmail.com

Studenții de la specializările Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare vor trimite dovada la următoarea adresă de e-mail: pid.uauim@gmail.com

Taxa este în valoare de 2500 Ron pt studiile de 5 ani și 1500 Ron pentru studiile de 3 ani.

Taxa se poate achita și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea

Înscrierea și dovada achitării creditelor restante

Înscrierea și dovada achitării creditelor restante la disciplinele departamentelor Proiectare de Interior și Design și Studiul Formei și Ambient, are ca termen data de 30 martie 2020.

Pentru înscriere se va descărca formularul de la adresa https://www.uauim.ro/facultati/interior/, Fisa inscriere refaceri si diferente.doc care va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele de la departamentul Proiectare de Interior și Design la adresa de e-mail: pid.uauim@gmail.com

Pentru disciplinele de la departamentul Studiul Formei și Ambient la adresa de e-mail: stufo.uauim@gmail.com

VALOAREA CREDITULUI RESTANT 2019-2020 (pentru toate facultățile și specializările)

- 100 lei pentru pentru specializările Arhitectură de Interior și Design de Produs

- 50 lei pentru specializarea Mobilier și Amenajări Interioare.

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.