Facultatea de Urbanism - metode de înregistrare a plăților

12 martie 2020

În scopul rezolvării la distanță:

1. A înregistrării plății taxei de studiu pentru semestrul 2, anul universitar 2019-2020

2. A înscrierii și achitării creditelor restante la disciplinele departamentelor Proiectare Urbană și Peisagistică precum și Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială,

Facultatea de Urbanism pune la dispoziția studenților următoarea adresă de contact:
taxe.facultateadeurbanism@gmail.com

Studenților li se va confirma prin e-mail primirea și corectitudinea documentelor.

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2, an universitar 2019-2020, are ca termen 20 martie 2020.

Indiferente de programele de studii (licență sau master) ale Facultății de Urbanism pe care le urmează, studenții vor trimite dovada la următoarea adresă de e-mail: taxe.facultateadeurbanism@gmail.com

Taxa este în valoare de 2500 Ron pentru studiile de licență București; 1500 RON pentru programul de licență UAT Sibiu și 2000 Ron pentru programele de master.

Taxa se poate achita și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si programul de studii.

Înscrierea și dovada achitării creditelor restante

Înscrierea și dovada achitării creditelor restante la disciplinele departamentelor Proiectare Urbană și Peisagistică precum și Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială, are ca termen data de 30 martie 2020.

Pentru înscriere se va descărca formularul de la adresa https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/ , Fisa inscriere refaceri si diferente.doc care va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Atât pentru disciplinele de la departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică cât și pentru cele de la departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială, se va utiliza adresa de e-mail: taxe.facultateadeurbanism@gmail.com

Valoarea creditului restant 2019-2020:

Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea, disciplina restantă și numărul de credite.