Facultatea de Arhitectură - metode de înregistrare a plăților

12 martie 2020

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2

Înregistrarea plății taxei de studiu pentru semestrul 2, an universitar 2019-2020, are ca termen 20 martie 2020.

Studenții de la specializarea Arhitectură program în limba română și Arhitectură program în limba engleză vor trimite dovada la următoarele adrese de e-mail:

Taxa de studiu pentru semestrul 2 este în valoare de:

Taxa se poate achita și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea

Înscrierea și dovada achitării creditelor restante

Înscrierea și dovada achitării creditelor la toate disciplinele are ca termen data de 30 martie 2020.

Pentru înscriere se va descărca formularul de la adresa:

https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/Fisa inscriere refaceri si diferente.doc, din Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe).

Formularul va fi completat și trimis pe e-mail împreună cu dovada achitării taxei pentru disciplina respectivă.

În cazul în care un student are restanțe la mai multe discipline, va completa câte un formular pentru fiecare disciplină restantă și va anexa de fiecare dată copia chitanței aferente achitării creditelor restante.

Pentru disciplinele restante fisele și dovada achitării se vor transmite la următoarele adrese de e-mail:

Departamentul Bazele Proiectării – an I: secretariat.viorica@uauim.ro

Departamentul Bazele Proiectării – an II-III: secretariat.baze@uauim.ro

Departamentul Sinteza Proiectării – an IV-VI: alina.sinteza@uauim.ro

Departamentul Științe Tehnice: stiinte.tehnice@uauim.ro

Departamentul Istoria&Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului: istorie.ditacp@uauim.ro

Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică/Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială: taxe.facultateadeurbanism@gmail.com

Departamentul Proiectare de Interior și Design: pid.uauim@gmail.com

Departamentul Studiul Formei și Ambient: stufo.uauim@gmail.com

Valoarea creditului restant 2019-2020


Plata se poate face și în contul:

Banca Comercială Română, orice sucursală, în contul RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996

Se vor menționa: Nume, prenume, an de studiu si specializarea

Pentru specializarea Conservare si Restaurare de Arhitectură Sibiu informatii privind procedura de achitare a taxelor cu respectarea cuantumului si termenelor de plata se pot obtine de la Secretariatul de la Sibiu, telefon 0269.222.215.