SDU-18 Inovația și dilema planificării

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect. dr. arh. Andrei Mitrea
Obiective:
Cursul analizează starea actuală a planificării și dependența ei de inovații. Studiul începe cu ambițiile și cu inhibițiile profesiunii, trecând ulterior la evaluarea produselor și a procedurilor care alcătuiesc sistemul de planificare. Apare astfel problema legitimității în planificare și implicațiile ei, care constituie punctul de pornire pentru partea a doua a cursului, dedicat dependenței planificării de inovație. Aici ne interesează procesul de difuziune a inovațiilor și modelele care îl descriu. Odată fundamentate, temele enumerate puțin mai sus sunt transpuse într-un studiu de caz, bazat pe experiența dobândită de lector în urbanism și în amenajarea teritoriului până în momentul de față. Cursul se încheie cu o discuție deschisă pe tema culturii planificării.
Conținut:
1. Profesiunea 2. Sistemul de planificare 3. Legitimitatea 4. Difuziunea 5. Modele de inovație 6. Studiu de caz 7. Cultura planificării.
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport digital și discuții.
Mod de evaluare:
Participarea activă la dezbaterile pe temele anunțate. Creditul suplimentar se obține elaborând o lucrare pe o temă discutată în prealabil.
Bibliografie minimală:
Evans, B. (1993), Why We No Longer Need a Town Planning Profession, în Planning Practice and Research, 8/1, pp. 9-15. Faludi, A. (1973/1976), Planning Theory. Oxford (OXF): Pergamon. Friedman, J. (1987), Planning in the Public Domain. From Knowledge to Action. Princeton (NJ): Princeton University Press. Godin, B. (2015), Innovation Contested — The Idea of Innovation Over the Centuries. Abingdon-on-Thames (OXF): Routledge. Godin, B. (2017), Models of Innovation. The History of an Idea. Cambridge (MA): The MIT Press. Godin, B. și Vinck, D. (eds.) (2017), Critical Studies of Innovation: Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias. Cheltenham (GL): Edward Elgar. Luhmann, N. (1978/1983), Legitimation durch Verfahren (a 3-a ed.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. Parker, G., Wargent, M., Linovski, O., Schoneboom, A., Gunn, S., Slade, D., Odeleye, N.-D., Maidment, C., Shepherd, E., Doak, J., Elliot, T., Nicholls, V., Street, E., Dobson, M., Platts, S. și Tașan-Kok, T. (2020), The Future of the Planning Profession, în Planning Theory and Practice, 21/3, pp. 453-480. Reimer, M., (2012), Planungskultur im Wandel. Das Beispiel der REGIONALE 2010. Detmold: Dorothea Rohn. Rogers, E. M. (2003), Diffusion of Innovations (a 5-a ed.). New York (NY): The Free Press. Starbuck, W. H. (2006), The Production of Knowledge. The Challenges of Social Science Research. New York (NY): Oxford University Press. Susskind, R. și Susskind, D. (2015/2017), The Future of the Professions. How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford (OXF): Oxford University Press. Weber, R. și Crane, R. (ed.) (2012/2015), The Oxford Handbook of Urban Planning. New York (NY): Oxford University Press.