SDU-14 Logică și rigoare în abordarea de urbanism

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. em. dr. arh. Alexandru Sandu
Obiective:
Cunoașterea de către doctoranzi a rigorilor cercetării urbanistice, a condiționărilor specifice știițifice și metodologice (fără de care scopul unei teze de doctorat în urbanism nu ar putea fi atins), precum și însușirea unor mijloace de autocontrol privind formularea corectă a expunerii textuale și a raționamentelor științifice, într-o relație tematică coerentă și solidară cu exigențele cercetării științifice. În ansamblul său, cursul este orientat, cu precădere, pe condiționările specifice cercetării urbanistice. Urbanismul, considerat ca fiind, prin excelență, un loc al discursului științific riguros structurat, condiționeză activitatea de cercetare. Eeste necesară, în consecință, ca premiză obligatorie a activității doctorale, o bună cunoaștere și folosire a argumentului specific de cercetare în favoarea unei afirmații convingătoare.
Conținut:
Cursul este alcătuit din trei capitole, considerate fiecare, în sine, ca subiect de studiu și dezbatere, corespunzând la trei prezentări distict programate:
1. Cunoaștere, de la informație la cunoaștere, gândire dialectică, modalități și tipuri de cunoaștere, logica abordată ca specie a cunoașterii. – 4 ore
2. Logică fundamentală, logică de stare și de proces, logică sistemică și sistemică logică, logica urbanului ca logică spațială, logica satifacției și logica reprimării. – 4 ore
3. Cercetare în planificarea spațială ca practică de logică obiectivă, riscuri de logică și proiectarea cercetării, logică de concept, operații logice și proceduri specifice de cercetare, gândire critică și argumentare. – 4 ore
Subiecte pentru dezbatere: aspecte specifice de logică în redactarea unei teze doctorale, referința la teorie, model și exemplificare, stabilitate și schimbare în logica cercetării, nivel de certitudine și rigoare. – 4 ore
Consultanță în redactarea lucrării/exercițiu: Comentariu analitic pe un text dat sau propunere a unei scheme de cercetare pe tema de studiu pentru care doctorandul a optat. – 12 ore
Metoda de predare:
Prelegere, seminarizare, lucru individual îndrumat.
Mod de evaluare:
Prin aprecierea cu admis/respins a exercițiului analitic.
Bibliografie minimală:
- Cazacu A. : Introduce în logica formală – Ed. Fundația România de mâine – București 2007
- Botezatu P. : Introducere în logică – Ed. Polirom – Iași 1997 - Popper R. Karl : Logica cercetării – Ed. Științifică și Enciclopedică – București 1981
- Cazacu A. : Argumentarea: teorie și aplicații – Ed. Fundația România de mâine – București 2008
- Ioan Cătălin Angelo: - Despre rigoare, cercetare și învățământ în economia românească – Journal of Accounting and Management, vol. 5 – nr. 1 - 2015
- Pop Mircea : Forme în dialog – Arhitext Design – Oct. 2017