Research Networking Day 2023

Desfășurare: 7 noiembrie 2023, ora 16:00, etaj 1, Sala de Consiliu a UAUIM

27 octombrie 2023

Vă invităm la evenimentul Research Networking Day (RND) 2023, ce va avea loc în 7 noiembrie 2023, începând cu ora 16:00 la UAUIM, Etaj 1, Sala de consiliu. Această ediție este una specială deoarece Facultatea de Urbanism serbează în cadrul RND Ziua Mondială a Urbanismului.

Formular de înscriere - https://forms.gle/JrRJntFY15mBCHme9

Înscrierile fizice în ziua evenimentului vor avea loc la Etajul 1 lângă scara elicoidală.

Despre eveniment

Research Networking Day este o zi de schimb de cunoaștere și dialog, în care se vor promova rezultatele cercetării din UAUIM, în urbanism, peisagistică, arhitectură, arhitectură de interior și se va facilita interacțiunea cu instituții și organizații externe, generând noi oportunități de colaborare.

Prin prezentări, discuții, o expoziție de proiecte, diverse activități stimulative și un volum colectiv, se va expune activitatea de cercetare desfășurată în cadrul UAUIM și vor fi împărtășite preocupările comune, precum și perspectivele de viitor pentru generarea de noi idei de cercetare. Participanții se vor bucura de oportunitatea de a crea relații de colaborare, inclusiv în cadrul recepției de la sfârșitul zilei.

Perspectivele care apar în cadrul evenimentului pot rezona cu preocupările universităților și companiilor participante, care doresc să avanseze soluții creative, durabile și practice la provocările actuale și viitoare ale mediului construit.

RND este o activitate deschisă cadrelor didactice, cercetatorilor, doctoranzilor, personalului suport pentru cercetare, partenerilor instituționali și tuturor celor care au fost implicați în proiectele de cercetare și dezvoltare instituțională derulate prin școală, în limita locurilor disponibile și în ordinea înscrierii.

Evenimentul este la ediția a doua, după organizarea pilot a RND 2022

https://www.uauim.ro/evenimente/research-networking-day/

Program RND 2023

RND 231026 A4 program.jpg

Partea I

Coffee break și vizitarea expoziției RND 2023
17:45-18:10

secțiuni expoziție / exhibitional categories:

1. SUSTAINABILITY / RESILIENCE / CIRCULARITY

2. HERITAGE & CULTURE

3. URBAN and INTEGRATED RESEARCH

4. AR/VR and DIGITALISATION

5. SOCIAL INCLUSION, SOCIAL EQUITY, ACCESSIBILITY

6. EDUCATION / TRAINING / LABS / ENTREPRENEURSHIP

7. PUBLICATION AND DISSEMINATION SUPPORT

Partea II

Parteneri:

Echipa RND2023


conf.dr.arh. Simona Elena Munteanu,
prorector pentru probleme de management academic operațional, cercetare și inovare,
director proiect CULTADISER 2023,

cercet.șt.dr.arh. Ionuț-Adrian Ibric,
responsabil organizare RND 2023,

asist.dr.urb. Serin Geambazu,
moderator și gazda evenimentului,

asist.drd. Ioana Naniș,
asist.drd.urb. Bianca Cristina Țogoe,
grafică materiale eveniment.

Proiectul CULTADISER 2023 își propune dezvoltarea și consolidarea capacității UAUIM de a susține cercetarea din arhitectură și urbanism prin implementarea unei culturi a diseminării rezultatelor și a creșterii vizibilității acestora, coagulând o serie de acțiuni reprezentative pentru cercetarea din domeniu precum și prin continuarea dezvoltării infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare a universității.