Al VIII-lea Atelier Hispano-Român de Restaurare

22 iulie 2013

Pe drumul spre Santiago de Compostela.... Deși prin atelierul desfășurat în urmă cu patru ani în Galicia, unii dintre noi am atins punctul final - la propriu Finisterre - al acestui parcurs de pelerinaj, fără a ne supune vicisitudinilor unui adevărat pelerinaj, anul acesta, gazdele noastre spaniole au dorit să ne arate o altă tramă din acest drum, punctat de importante monumente de arhitectură romanică. Regiunea El Bierzo, unde a avut loc atelierul, cuprinde o parte însemnată a drumului către Santiago de Compostela iar orașul Villafranca del Bierzo reprezenta un important punct pe acest parcurs, fiind situat la intrarea în zona muntoasă a Galiciei, și uneori punct final al pelerinajului pentru cei ce nu-l puteau continua din motive de sănătate.

Desfășurat în perioada 8-13 iulie 2013 în Villafranca del Bierzo (León) și Boceguillas (Segovia), cel de Al VIII-lea Atelier Hispano-Român de Restaurare a fost organizat - la fel ca precedentele ateliere ce, începând cu anul 2006 au avut loc alternativ în România și Spania - de către Școala Tehnică Superioară de Arhitectură din Madrid (ETSAM) și Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București (UAUIM), reprezentând o nouă ocazie de colaborare între cele două școli de arhitectură.

Așa cum a devenit tradițional, atelierele prilejuiesc cunoașterea unor zone deosebite din cele două țări, arhitectura și locurile fiind descoperită prin intermediul conferințelor ținute de profesori și invitați, prin vizite documentare ghidate profesori și specialiști și prin realizarea unor proiecte sau lucrări practice.

Anul acest la atelier au participat 13 studenți români și 8 spanioli, și 7 cadre didactice: din partea UAUIM - conf.dr.arh. Elena-Codina Dușoiu și conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger, din partea ETSAM - prof.em.dr.arh. Javier de Cárdenas y Chávarri, prof.dr.arheol. Fernando Vela Cossío, prof.dr.arh. José Miguel Merino de Cáceres, prof.dr.arh.Santos García Alvarez, Asist.prof.arh. Rosario Velasco și din partea Universidad Alfonso X, Madrid - prof.dr.ist. Jaime de Hoz Onrubia.

Tema atelierului de anul acesta a fost "Poduri și drumuri în ambientul lor istoric".

Conferințele au avut loc la Teatrul din Villafranca del Bierzo, sub patronajul Primăriei orașului și în prezența consilierului cultural dl. Luis Manuel Prieto Gaztelumendi. Tot primăria orașului a oferit cazare studenților într-un adăpost pentru pelerini. Evenimentul a fost semnalat printr-un articol dedicat în "Diario de León" din data de 10 iulie 2013:
www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/estudiantes-rumanos-analizan-en-villafranca-arquitectura-jacobea_810436.html

Importanța drumurilor de pelerinaj europene - către Roma, Jaffa și Santiago de Compostela - și semnificația lor a fost prezentată și reliefată în conferința ținută de prof.dr.ist. Jaime de Hoz Onrubia. Urmând tema drumurilor-poduri, conf.dr.arh. Elena-Codina Dușoiu a prezentat o conferință despre principalele artere ale Bucureștiului, prezentate în context european, zonal și local, ca poduri/punți de legătură dar și ca drumuri podite. Conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger a susținut în continuare o conferință despre transformarea Podului Mogoșoaei în actuala Calea Victoriei, istoria acestei căi fiind prezentată prin transformările urbane și arhitecturale ce au avut loc de-a lungul ei în ultimii circa 200 de ani.

Programul de vizite documentare în regiune a fost extrem de dens, cuprinzând orașele Astorga (catedrala, palatul episcopal), Villafranca del Bierzo (biserici romanice, mănăstiri), Ponferrada (Castelul templierilor, biserici, Muzeul Energiei), numeroase biserici romanice ascunse în satele de pe parcurs dar și o veche mină de aur romană în zona Las Médulas.

Atelierul a avut punctul final la Boceguillas, la sediul CIAT - Centrul de Cercetare pentru Arhitectural Tradițională a ETSAM, unde prof.dr.arh. José Miguel Merino de Cáceres a ținut o conferință despre importanța prezervării patrimoniului arhitectural autentic și metode de identificare precum și restaurarea realizată de domnia sa, pe parcursul a 25 de ani, a Mănăstirii Santa Maria de Sacramenia. Conferința a fost urmată de o vizită la această mănăstire, vizită privilegiată (fiind domeniu privat) și posibilă doar datorită ghidului excepțional pe care l-am avut în persoana arhitectului autor al restaurării.

Programul încărcat a lăsat totuși timp studenților participanți de a-și completa "Jurnalul de călătorie". Acest jurnal, ce a trebuit realizat pe parcursul atelierului pe caietele primite la începutul drumului, a reprezentat în acest an lucrarea practică a studenților, o experiență de lucru individual stimulată de anunțarea și oferirea, de către prof.em.dr.arh. Javier de Cárdenas y Chávarri a unor premii pentru cele mai bune jurnale. În ultima zi a atelierului, la Boceguillas, juriul format din prof.em.dr.arh. Javier de Cárdenas y Chávarri, conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger și conf.dr.arh. Elena-Codina Dușoiu a acordat următoarele premii:

Trebuie spus că alegerea ar fi fost mult mai dificilă dacă se lua în considerare doar criteriul estetic, dar în aprecierea jurnalelor a contat exact calitatea acestora de a fi "jurnale de călătorie", de a ilustra experiențele trăite pe parcurs și nu de a fi doar niște caiete cu desene frumoase.

Lucrările urmează a fi publicate de către ETSAM ca memento al acestui atelier.

Acesta a fost finalul oficial al atelierului, momentul fiind marcat de înmânarea diplomelor de participare tuturor celor care au luat parte la activitățile sale.

Finalul neoficial a avut loc la Madrid, unde Codina Dușoiu și Alvaro Bonnet au prezentat orașul studenților români, într-un tur de forță realizat în unica zi avută la dispoziție. Cert este că cele 8 zile au fost trăite din plin, studenții fiind extrem de încântați de experiența din Spania, de ceea ce au văzut, au învățat și au cunoscut.

Motiv pentru a încerca să continuăm tradiția acestor ateliere, în ciuda dificultăților economice actuale... la anul... în România...

Conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger
22 iulie 2013


Atelierele de vară Româno-Spaniole: