UAUIMAnunțuriSelecția personalului didactic universitar pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul 2 (februarie-mai 2023)

Selecția personalului didactic universitar pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul 2 (februarie-mai 2023)

KA103 (mobilități între țările programului)

Publicat 31 ianuarie 2023, actualizat 9 februarie 2023
9 februarie 2023

Rezultatele selecției personalului universitar care va beneficia de mobilități Erasmus+ (programul KA103) în perioada februarie-mai 2023:L

*sub rezerva confirmării invitației de la Universitățile - gazdă

Observații:

1. Orice contestații pot fi depuse prin registratură către Biroul Erasmus+ în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor pe site.

2. Cadrele didactice selectate pentru mobilități vor lua legătura cu Biroul Erasmus+ în vederea întocmirii documentelor necesare plecării în mobilitate, cu cel puțin 30 zile înainte de data prevăzută pentru plecare.

31 ianuarie 2023

În perioada 31 ianuarie - 7 februarie 2023 cadrele didactice pot depune dosare pentru candidatura la o mobilitate de predare în cadrului programului Erasmus+, proiectul de mobilități cu țările programului. Mobilitățile vor avea loc în perioada februarie - mai 2023 (cel mai târziu 10 mai).

Selecția candidaților va avea loc în perioada 8-9 februarie.

Oferta de mobilități pentru cadre didactice se găsește la www.uauim.ro/universitatea/relatii_internationale/erasmus/sta/

Număr granturi: 7 pentru predare
Perioada: min. 2 zile - max. 5 zile (min. 8 ore de predare)
Finanțarea: mobilitatea se va finanța din fonduri UE conform următoarelor sume (și în funcție de bugetul disponibil)

1. Sprijin individual

Țara gazdă Suma pe zi în EUR
Danemarca, Liechtenstein, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia 180
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franța, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 160
Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 140

2.Transport

Distanța Suma
Între 100 și 499 KM 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM 530 EUR per participant

Dosarul de candidatură va cuprinde:

  1. Cerere cu număr de înregistrare, semnată de Directorul de Departament (conform anexa din pagina https://www.uauim.ro/universitatea/relatii-internationale/erasmus/sta/)
  2. Curriculum Vitae în limba română
  3. Scrisoare de motivație în limba română (max. 1 pagină), conform indicațiilor din Regulament (art.7)
  4. Invitație din partea universității gazdă, cu specificarea obiectivelor mobilității (poate fi o copie a unui email)

Dosarele de candidatură, având număr de înregistrare pe cerere, vor fi trimise prin email la erasmus.uauim@gmail.com, până cel mai târziu marți 7 februarie, ora 10,00.