UAUIMAnunțuriÎnscrierea studenților în ani superiori de studii la ciclurile universitare de licență, licență și master comasat și doctorat pentru anul universitar 2021-2022

Înscrierea studenților în ani superiori de studii la ciclurile universitare de licență, licență și master comasat și doctorat pentru anul universitar 2021-2022

29 septembrie 2021

Inscrierea studentilor in ani superiori de studii.pdf (anunțul de față în format PDF)

Hotarare privind inscrierea studentilor confirmati pozitiv in urma testarii COVID.pdf

Înscrierea studenților în ani superiori de studii se va face cu prezență fizică în sediul Universității (Str. Academiei nr. 18-20).

Înscrierea este programată în perioada 01.10.2021 – 15.10.2021 (în zilele lucrătoare).

Pentru evitarea aglomerației, înscrierea va fi făcută în două spații separate astfel:

Înscrierea studenților la Facultatea de Arhitectură:

În holul principal de acces în Universitate se vor amplasa 7 birouri distanțate la min 2.00 m. Zona de așteptare va fi pe Str. Edgar Quinet. Va fi asigurat un flux de intrare și un flux de iesire. Fluxurile nu se intersectează.

Personalul coordonator va asigura respectarea spațierii de siguranță.

Înscrierea studenților la Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Urbanism:

În holul din fața Sălii Frescelor se vor amplasa 5 birouri distanțate la min. 2.00 m. Zona de așteptare va fi pe Str. Biserica Enei. Vor fi asigurate un flux de intrare și un flux de ieșire. Fluxurile nu se intersectează.

Personalul coordonator va asigura respectarea spațierii de siguranță.

Pentru limitarea infectării cu virusul SARS COV-2 se vor lua următoarele măsuri:

1. Anterior accesului studenților

2. Delimitarea zonelor de asteptare

Pentru a evita aglomerarea de persoane și a se putea asigura distanțarea fizică, vor fi delimitate în spațiu 3 zone de așteptare, în exteriorul Universității, astfel:

  1. Str. Edgar Quinet – 1 zonă;
  2. Str. Biserica Enei – 1 zonă.

În zonele de așteptare va fi marcată prin semne distanța de siguranță de 1.50 m între persoane.

Din zonele de așteptare, studenții, fără însoțitori, se vor deplasa pe rând, păstrând distanța de siguranță, către accesul în Universitate.

Personalul UAUIM va coordona accesul și va menține distanța de siguranță între persoane.

3. Accesul și ieșirea din incintă se vor face prin 2 puncte distincte corespunzătoare zonelor de așteptare, astfel:

  1. Str. Edgar Quinet – 1 flux;
  2. Str. Biserica Enei – 1 flux.

4. Triajul epidemiologic al studenților

La intrarea în Universitate se va face verificarea purtării corecte a măștii de protecție care trebuie să acopere nasul și gura, dezinfectarea mâinilor cu substanțe biocide pe bază de alcool, măsurarea temperaturii și observarea absenței simptomelor virozelor respiratorii.

Pentru persoanele a căror temperatură măsurată depășește 37.3ºC se va proceda astfel:

  1. vor fi introduse în zona de așteptare amenajată în proximitatea intrării;
  2. vor fi lăsate în repaus 5 minute;
  3. va fi anunțat medicul Universității;
  4. se va relua măsurarea temperaturii după 5 minute.

(în situația în care temperatura, la o nouă măsurătoare, depășește 37.3 ºC, se va refuza accesul și persoana va fi îndrumată pentru consult la medicul de familie)

5. Deplasarea în interiorul Universității către zonele de înscriere

După triajul epidemiologic de la intrare, deplasarea către zonele de înscriere se va face pe fluxul de intrare (pe partea dreaptă a holurilor, scărilor).

Anterior zilelor de înscriere, se vor marca traseele de deplasare către zonele de înscriere, vor fi distribuite persoane dintre angajații UAUIM care vor permite accesul, vor îndruma studenții și vor supraveghea respectarea distanței de siguranță pe parcursul deplasării.

6. Activitatea în zonele de înscriere

În zonele de înscriere, fiecare student va fi preluat de persoanalul UAUIM care efectuează înscrierea. Astfel, la fiecare dintre cele 12 birouri vor fi prezenți câte 1 student și 1 angajat UAUIM. Birourile sunt amplasate astfel încat să fie asigurată o distanță de 2.00 m între aceștia. Pe măsura eliberării birourilor de către studenții înscrisi, se va permite accesul altor studenți neînscriși și procesul se va relua.

Personalul UAUIM care asigură coordonarea activității de înscriere va ajuta la fluidizarea procesului iar pe timpul înscrierii va urmări respectarea purtării măștii și triajul observațional (absența simptomelor asociate virozelor respiratorii: tuse, strănut, temperatură >37.3 ºC).

Pe durata înscrierii nu se va permite scoaterea măștii.

Se va face aerisirea spațiilor cel puțin 10 minute pe parcursul unei ore.

Pentru studenții care au probleme de respirație (astm bronșic sau alte boli asociate insuficienței respiratorii), la solicitarea acestora, li se va permite deplasarea într-un spațiu deschis unde li se va putea scoate masca și vor putea respira liber pentru 5-10 minute. În tot acest timp va fi prezent un însoțitor și va fi anunțat medicul care va decide dacă este cazul a se lua și alte măsuri. Va fi păstrată distanța de siguranță de cel putin 1.50 m între persoane. După aceasta, studentul va reveni în zona de înscriere.

La nevoie vor fi folosite grupurile sanitare din vecinătatea zonelor de înscriere.

În cazul ocupării grupurilor sanitare se va aștepta în exteriorul acestora, păstrând distanța de siguranță de 1.50 m între persoane. Aceasta va fi marcată prin benzi adezive la intrarea în fiecare grup sanitar.

Pentru orice problemă de sănătate va fi anunțat medicul Universității care va proceda după caz, considerând prioritară starea de sănătate a studenților și a personalului UAUIM.

7. Deplasarea din zonele de înscriere către exteriorul Universității

Se va face urmând fluxul de ieșire, păstrând distanța de siguranță de 1.50 m între persoane și evitând aglomerația.

Angajați ai UAUIM vor îndruma studenții către ieșire și vor supraveghea respectarea distanței de siguranță pe parcursul deplasării.

Detalierea acceselor/ieșirilor, traseelor și zonelor:

Anexa nr. 1 – Zona de înscriere Facultatea de Arhitectură:

Anexa nr. 2 – Zona de înscriere Facultatea de Arhitectură de Interior: