Înmatriculări anul I doctorat, an universitar 2021-2022

Publicat 29 septembrie 2021, actualizat 6 octombrie 2021
6 octombrie 2021

Contractele de studiu împreună cu Anexa nr. 20 a Ordinului 438/4629/2021 se vor aduce semnate în trei exemplare până pe 21 octombrie 2021.

Contractele și anexa se regăsesc în pagina școlii doctorale, secțiunea „Formulare”: https://www.uauim.ro/doctorat/formulare/

29 septembrie 2021

Înscrierile pentru candidații admiși la studii de doctorat se vor desfășura în data de 30 septembrie 2021, între orele 10:00-15:00, la secretariatul Studiilor universitare de doctorat din sediul UAUIM – București, str. Academiei nr.18-20, sector 1 cu respectarea prevederilor din anunțul Înscrierea studenților în ani superiori de studii la ciclurile universitare de licență, licență și master comasat și doctorat pentru anul universitar 2021-2022.

Candidații care din motive bine întemeiate nu se pot prezenta personal, vor trimite documentele solicitate prin curier, la adresa mai sus menționată, cu mențiunea DOCTORAT.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în Anexa Acte necesare înmatriculării 2021 2022.pdf

Taxa de înmatriculare în valoare de 200 lei și taxa pentru card în valoare de 25 lei vor fi achitate de toți candidații declarați admiși și vor fi plătite în contul Universitații de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cod fiscal 4283996, cont IBANRO65RNCB0090000508480011 deschis la BCR - filiala Lipscani.

Candidații declarați admiși pe un loc cu taxă vor achita prima rată din taxa de studii, în sumă de 3000 lei în contul mai sus indicat.

La înscrierea în an, candidații vor prezenta dovada plății.

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:

IMPORTANT: completarea documentelor NU se va efectua în sediul UAUIM. De asemenea, în sediul UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.