UAUIMAnunțuriÎnscriere an universitar 2021-2022 Facultatea de Urbanism, anii superiori

Înscriere an universitar 2021-2022 Facultatea de Urbanism

Anii II, III, IV licență și anul II master

Publicat 29 septembrie 2021, actualizat 7 octombrie 2021
7 octombrie 2021

Toți studentii care refac și au nelămuriri în ceea ce privește situația lor se pot adresa biroului Academica pentru a primi o listă cu toate restanțele din toti anii.

30 septembrie 2021

Clasamente

29 septembrie 2021

Înscrierea in anii superiori se face in intervalul orar 9:30-16:00 în holul din fața Sălii Frescelor cu respectarea prevederilor din anunțul Înscrierea studenților în ani superiori de studii la ciclurile universitare de licență, licență și master comasat și doctorat pentru anul universitar 2021-2022.

Programul de licență: Proiectare și Planificare Urbană:

Programul de licență: Amenajarea și Planificarea Peisajului:

Programele de studii de masterat:

Studenții vor avea asupra lor toate documentele necesare înscrierii la studii deja completate (formular de înmatriculare, contract de studii în 2 exemplare, anexa 20 - informare cabinet medical), precum și carnetul de student, legitimația de transport și cardul ISIC pentru vizare.

Studenții care nu se încadrează in limita numărului de locuri bugetate aprobat pentru anul 2021-2022, în conformitate cu listele conținând clasamentul punctajelor, publicate la data înscrierii la studii, vor prezenta obligatoriu chitanța de achitare a primei rate din taxa de studiu – în copie (2500 lei la programele de licenta+22 lei card ISIC, respectiv 2000 lei +22 lei card ISIC la programele de master).

Termenul de înscriere se va respecta obligatoriu.

Se precizează că neînscrierea la studii constituie motiv pentru exmatriculare conform regulament general privind activitatea profesională a studenților

Acte necesare la înscriere în anii superiori

  1. Formular inmatriculare 2021-2022.pdf
  2. contract de studii (2 exemplare):
  3. diploma de bac și foaie matricolă, diploma de licență și supliment la diplomă (pentru cei admiși la programele de studii de masterat) (în original - dacă nu au fost depuse în anul I)
  4. copie chitanță-prima rata de studiu (doar pentru studenții la taxă – repetenții anului I (2750 lei + 22 lei card acces), iar anii II-III (2500 lei + 22 lei card acces), anul II de master (2000 lei + 22 lei).
  5. carnet, legitimație, card ISIC
  6. Anexa 20 Ord 438.docx