UAUIMAnunțuriSelecție deschisă studenților din anul 4 secția „Design de produs” pentru o mobilitate Erasmus+ de studiu în Israel

Selecție deschisă studenților din anul 4 secția „Design de produs” pentru o mobilitate Erasmus+ de studiu la Holon Institute of Technology, Israel, anul universitar 2017-2018

3 octombrie 2017

În perioada 02.10.2017-13.10.2017 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu sau plasament, conform regulamentului Erasmus al UAUIM.

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator și vor conține numele complet al universităților pentru care se optează, nu codul Erasmus al acestora!

Studenții care au obținut Certificate de competențe lingvistice trebuie să atașeze la Cererea de înscriere o copie simplă a fiecărui Certificat.

Formularele de candidatură pot fi descărcate de pe site-ul UAUIM:

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Secretariatul Rectorului UAUIM între orele 10:00-14:00.

Lista cu situația școlară și echivalarea certificatelor lingvistice pentru studenții care au solicitat obținerea unei burse Erasmus va fi afișată la avizierul Erasmus.

Listele finale se vor afișa la avizierul Erasmus. candidatul admis este obligat să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.