Selecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu și plasament pentru anul universitar 2016-2017

7 martie 2017

În perioada 13.03-17.03.2017 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu sau plasament, conform regulamentului Erasmus al UAUIM.

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator și vor conține numele complet al universităților pentru care se optează, nu codul Erasmus al acestora!!!

Studenții care au obținut Certificate de competențe lingvistice trebuie să atașeze la Cererea de înscriere o copie simplă a fiecărui Certificat.

Formularele de candidatură pot fi descărcate de pe site-ul UAUIM:

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Secretariatul Departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură (dna. Corina Sultănoiu) între orele 10:00-14:00.

Lista cu situația școlară și echivalarea certificatelor lingvistice pentru studenții care au solicitat obținerea unei burse ERASMUS va fi afișată la avizierul ERASMUS.

Data la care se va susține testul de limbă străină va fi anunțată ulterior la avizierul ERASMUS de lângă sala de sport.

Listele finale se vor afișa la avizierul ERASMUS.

Candidații admiși sunt obligați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.