UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități ERASMUS - anul universitar 2014-2015

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu și plasament pentru anul universitar 2014-2015

12 martie 2014

În perioada 13 - 20 martie 2014 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu sau plasament, conform regulamentului Erasmus al UAUIM.

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator.

Studenții care au obținut Certificate de competențe lingvistice trebuie să atașeze la Cererea de înscriere o copie a fiecărui Certificat.

Formularele de candidatură pot fi descărcate de pe site-ul UAUIM:

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Biroul de Relații Internaționale al UAUIM (dna. Iulia Matei) între orele 10,00-14,00.

Lista cu situația școlară și echivalarea certificatelor lingvistice pentru studenții care au solicitat obținerea unei burse ERASMUS, va fi afișată la avizierul ERASMUS.

Data la care se va susține testul de limbă străină va fi anunțată ulterior la avizierul ERASMUS de lângă sala de sport.

Listele finale se vor afișa la avizierul Erasmus, în prima jumătate a lunii aprilie. Candidații admiși sunt obligați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.

Notă: opțiunile pentru universitățile / birourile care nu confirmă reînnoirea acordului bilateral pentru anul universitar 2014-2015 până la data selecției nu vor fi luate în considerare.