← înapoi la Zilele Arhitecturii

Zidării istorice în abordări contemporane

24 octombrie 2013 – Academia de Știinte Tehnice din România

Simpozion dedicat aniversării a 75 de ani ai prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu

Program

9.30 – 10.30

Cuvânt de deschidere: prof. dr. ing. Mihai Mihăiță, Președintele ASTR
Laudatio: prof. dr. ing. Dan Stematiu, Șef secție ASTR
Răspuns prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu

10.30 -13.00 Clădiri istorice din zidarie

Keynote: prof. dr. arh. Aurelian Trișcu
Arhitectură și imagine în zidurile monumentului istoric
Moderator: prof. em. dr. arh. Emil Barbu Popescu, membru corespondent al ASTR

a. Concepte si tehnici moderne de reabilitare

prof. dr. ing. Radu Petrovici: Clădirile din zidărie în fondul construit existent în România pledoarie pentru o politică de reabilitare seismică sistematică

Miro Group: Necesitatea și oportunitatea unui Cod (reglementare) pentru intervenții structurale la monumentele istorice și cele aparținând patrimoniului arhitectural, precum și o propunere pentru realizarea acestuia

ing. Eugen Iordăchescu, conf. dr. ing. Adrian Iordăchescu: Tehnologii moderne pentru consolidarea clădirilor din zidărie

dr. ing. Claudiu Matei: Procedee de încercare pentru zidării vechi

b. Valorificarea contemporană a clădirilor istorice aflate în zone seismice. Studii de caz

conf. dr. arh. Elena-Codina Dușoiu: Bucurestiul industrial – o alta viziune asupra caramizii

asist. dr.arh. Irina Bancescu: Structuri istorice în portul Constanța: memorie a trecutului industrial și miză a viitorului

prof. dr. ing Traian Popp, membru al ASTR: Studiu de caz: Turnul cu ceas de la Primăria municipiului Arad

prof. em. dr. ing Ramiro Sofronie: Metamorfozele zidăriei: de la masonry la mascrete

Masă rotundă

Preocupări legislative contemporane privind reabilitarea seismică a cladirilor istorice

Comitet științific:

  • prof. dr. ing. Dan Stematiu - ASTR
  • prof. dr. ing. Radu Petrovici - UAUIM
  • dr. ing. Claudiu Matei – INCD Urban INCERC