← înapoi la Zilele Arhitecturii

Dezvoltare durabilă și arhitectură

25 noiembrie 2013 – Sala de Consiliu a UAUIM

Comitet științific

  • dr.arh. Cristina OCHINCIUC, prof. UAUIM
  • dr.arh. Anca MITRACHE, conf. UAUIM
  • ing. Claudiu GEORGESCU, președinte APMCR

Program

Comunicari

Invitați speciali:

  • prof. dr. ing. Radu PETROVICI
  • conf. dr. arh. Codina DUSOIU
  • conf dr ing. Zsolt NAGY

9.30 – 12.30

Radu PETROVICI:
Managementul riscurilor clădirilor existente. Temă majoră a conceptului de dezvoltare durabilă în arhitectură

Loredana BRUMĂ:
Dezvoltare durabilă în raport cu patrimoniul arhitectural - Proiectul REPAD

Mihai CHISĂRĂU:
Indicatori urbani generali locali ai arhitecturii bioclimatice în România

Andreea BUNEA:
Spațiul arhitectural și tranziția lui către durabil

Raluca BOROȘ:
Benchmarking-metoda de lucru în stabilirea performanței energetice a clădirilor

Lavinia GRĂDIȘTEANU:
Micro-structura urmează macro-forma. O abordare durabilă a materialelor de construcție contemporane

Alexandru NICHIFOR:
Potențialul inovator al comunităților intenționale sustenabile

Oana MIHĂESCU:
Școli de bun simț. Oportunități de operare și mentenanță sustenabile

conf dr ing. Zsolt NAGY:
Sustenabilitatea clădirilor din panouri prefabricate de beton. O nouă provocare

Raluca Maria TRIFA:
Cultura: Motor în procesul de regenerare a siturilor industriale (Studiu de caz: Siturile miniere din Belgia)

Codina DUSOIU:
Workshop hispano - italo - român Țara Hațegului 2012

Flavia ROȘU:
Extinderea locuinței individuale. Tradiție și tehnologie

CDDA va invita la VIZITAREA EXPOZIȚIEI cu temele:

  • ȘCOALA DE VARĂ AUGUST 2013. CONVERSIE CENTRU SOCIAL SUSTENABIL STEJARUL - curator Raluca BOROȘ, drd. arh. Scoala doctorala SITT, IOSUD UAUIM, asist. UAUIM. La vernisarea expozitiei va fi prezent Primarul orasului Giurgiu in calitate de gazda si organizator in parteneriat cu UAUIM a workshop-ului
  • ȘCOALA DE VARĂ „ȚARA HAȚEGULUI” 2002 - 2013 - curator dr. arh. Tana Nicoleta LASCU, lect. UAUIM

13.00 – 15.30

Masa rotundă cu tema „Clădirea cu consum de energie aproape zero, în context european și național”

Moderator: prof.dr.ing. Dan Constantinescu, membru corespondent al ASTR

Provocări:

  • Arhitectura și provocarea clădirilor nZEB / Cristina Victoria OCHINCIUC
  • Repere de configurare energetică și de mediu a clădirilor noi cu consum de energie aproape zero, în context european și național / Dan CONSTANTINESCU

Durata estimată 2 - 3 ore;