← înapoi la Zilele Arhitecturii

Arhitectura incluzivă

21 noiembrie 2013 – Sala de Consiliu a UAUIM, ora 9.30

Program

Vlad THIERY: Principiile design-ului universal

Ioana ȘERBĂNESCU: Vârstnicii și locuințele lor

Mihaela (Grigorescu) ZAMFIR și Mihai ZAMFIR: Relația ARHITECTURĂ - ÎMBĂTRÂNIRE - VÂRSTE. O abordare interdisciplinară ARHITECT - GERONTOLOG - GERIATRU

Mihai ZAMFIR și Mihaela (Grigorescu) ZAMFIR: GerontoASSIST: Atelier de formare interdisciplinară în „Asistența multidimensională a vârstnicului în familie și comunitate”. Prezentare de proiect

Oana MIHĂESCU: Școli fără bariere

Lorin NICULAE: Arhipera - Arhitectura pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

Expoziție de proiecte: Centru comunitar pentru seniori - gr. 31A Atelier conf.dr.arh. Iulian GUDINA și echipa: asist.drd.arh. Mihaela (Grigorescu) ZAMFIR și asist.drd.arh. Cristina STIRECIU

Expoziție de fotografie: Portret de vârstnic — concurs organizat de Asociația Tinerilor Medici Geriatri

Masă rotundă

„Importanța interdisciplinarității în abordarea arhitecturii incluzive”, ora 13.30 Invitați speciali: Prof. dr. Constantin Bogdan, Conf. dr. Delia Cinteză, BBM GRUP, Habitat for Humanity România, Fundația Motivation România.

Comitet științific:
lect. dr. arh. Ioana Șerbănescu, UAUIM
asist. drd. arh. Mihaela (Grigorescu) Zamfir, UAUIM
asist. drd. arh. Vlad Thiery, UAUIM

Prorector CDI:
prof. dr. arh. Ana - Maria Dabija