O perspectivă atemporală asupra lemnului

25 ianuarie 2017

Tematica lemnului reprezintă o sferă de discuție aparte pentru literatura de specialitate, întrucât acest material este în mod inechivoc părtaș la istoria fenomenului arhitectural. Dintr-o perspectivă fenomenologică, se poate admite faptul că lemnul a susținut omul în tot procesul său de creație a arhitecturii. Pornind de aici, extragem caracterul „atemporal” al materialului.

Prin natura sa vegetală, fiind caracterizat de o gamă largă de proprietăți, indiferent de modul de punere în operă, lemnul a fost dintotdeauna un material extrem de folosit în domeniul construcțiilor. Datorită utilizării sale în stabilizarea terenului de fundare, la realizarea fundației propriu-zise, a elementelor de închidere parietale sau de acoperire, structurale sau nestructurale, arhitectul are la îndemână un material extrem de versatil.

Arhitectura vernaculară a demonstrat măiestria meșterilor constructori, care au modelat obiectul construit din lemn, aducându-l la nivel de metaforă ce sugerează modul de viață și relația omului cu universul spiritual. Merită astfel să amintim nivelul de rafinament în prelucrarea materialului, prin simbolistica tradițională încărcată cu profunde înțelesuri. În plus, reflectând la exemplul bisericilor maramureșene cu dimensiuni greu de egalat sau la varietatea structurală de realizare a șarpantelor, un studiu asupra utilizării lemnului în arhitectură reprezintă cu siguranță o perspectivă bine orientată înspre inovație.

Pentru calitățile sale de material natural, regenerabil și cu impact ambiental redus, lemnul pare a fi în prezent alegerea favorită a arhitecturii sustenabile, continuând firesc tradiții culturale locale la un nou nivel tehnologic și într-un limbaj arhitectural contemporan. În sprijinul acestei opțiuni, cercetarea forțează constant limitele tehnologice și performanțele construcțiilor, inovând continuu.

Pe acest fundal problematic, profesioniști din diverse arii disciplinare – arhitecți și ingineri, cadre didactice, cercetători și studenți sunt invitați să participe la „Atelierele de la Sibiu” ediția 2017 cu idei și prezentări menite să cristalizeze împreună aspecte diverse ale tematicii propuse.

Calendar:

23 ianuarie 2017 – Publicarea anunțului
23 aprilie 2017 – Termen limită pentru predarea rezumatelor și înscrierea participanților
8 mai 2017 – Confirmarea acceptării comunicării de către organizatori
10 - 11 iunie 2017 – Desfășurarea Atelierelor

Date de contact:
http://atelierele-sibiu.info/
https://www.facebook.com/atelierelesibiu/
e-mail: secretariat@atelierele-sibiu.info