Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Școala de studii avansate și Catedra de urbanism și amenajarea teritoriului organizează concurs de admitere la MASTER DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ ciclul 2006 – 2008

UN NOU FORMAT: începând cu acest an universitar, programul de master se modifică, prin reducerea perioadei afectate modulelor teoretice și integrării activităților de cercetare și elaborare a lucrării de licență; astfel, cursurile se vor desfășura pe parcursul a numai 3 semestre, ultimul semestru fiind destinat activităților de cercetare și elaborare a lucrării de licență. O atenție deosebită va fi acordată pregătirii și formulării proiectelor de dezvoltare.

Detalii suplimentare: MASTER DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ