UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
În atenția studenților anului VI care își desfășoară practica în străinătate
19 septembrie 2018

În atenția studenților anului VI care își desfășoară practica în străinătate

În atenția studenților Facultății de Arhitectură – anul VI – care își desfășoară practica în birouri de arhitectură din străinătate, extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților Facultății de Arhitectură 2018-2019 (poate fi accesat pe site-ul UAUIM, Facultatea de Arhitectură – https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/) referitor la înscrierea în an - semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere:

Art.29. Înscrierea în fiecare an de studiu se face în intervalul 01-10 octombrie, la cererea studentului, cu respectarea condițiilor de promovare stabilite prin prezentul Regulament și regulamentele conexe. Înscrierile se fac la secretariatele de departamente, prin completarea unui formular-tip.

Procedura de înscriere a studentului include și semnarea contractului de studii. În mod excepțional, pentru studenții anului VI care, la înscriere, fac dovada că sunt angajați la un birou de arhitectură din afara țării, înscrierea în anul VI de studiu se poate face în baza unei împuterniciri nenotariale dedicate acestui scop (în original) și cu prezentarea cărții de identitate a împuternicitului (în original). La înscrierea în an, împuternicitul va prezenta, în două exemplare, contractul de studii și fișa de înscriere, ambele semnate în original.

Studentul care ocupă un loc cu taxă va fi înscris în anul corespunzător de studii după ce face dovada că este la zi cu achitarea taxele precedente, acolo unde este cazul.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/