Înmatriculări anul I doctorat, an universitar 2022-2023

Publicat 12 septembrie 2022, actualizat 21 septembrie 2022
21 septembrie 2022

Înscrierile pentru candidații admiși la SDU se vor desfășura în data de 22 septembrie 2022, între orele 14:00-15:30 și în data de 26 septembrie 2022 între orele 11:30-13:30, la secretariatul Studiilor universitare de doctorat din sediul UAUIM – București, str. Academiei nr.18-20, sector 1.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în anexa:
Anexa Acte necesare inmatricularii 2022-2023 SDU.pdf

Taxa de înmatriculare în valoare de 200 lei și taxa pentru card în valoare de 25 lei vor fi achitate de toți candidații declarați admiși și vor fi plătite în contul Universitații de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cod fiscal 4283996, cont IBANRO65RNCB0090000508480011

Candidații declarați admiși pe un loc cu taxă vor achita prima rată din taxa de studii, în sumă de 3000 lei în contul mai sus indicat.

La înscrierea în an, candidații vor prezenta dovada plății.

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:
Acte necesare inmatriculare SD.zip

Important: completarea documentelor NU se va efectua în sediul UAUIM. De asemenea, în sediul UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.

12 septembrie 2022

Înscrierile pentru candidații admiși la SDA se vor desfășura în data de 13 septembrie 2022, între orele 10:00-15:00, la secretariatul Studiilor universitare de doctorat din sediul UAUIM – București, str. Academiei nr.18-20, sector 1.

Pentru dosarul de înscriere, candidații vor prezenta documentele specificate în anexa:
Anexa Acte necesare inmatricularii 2022-2023.pdf

Taxa de înmatriculare în valoare de 200 lei și taxa pentru card în valoare de 25 lei vor fi achitate de toți candidații declarați admiși și vor fi plătite în contul Universitații de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cod fiscal 4283996, cont IBANRO65RNCB0090000508480011

Candidații declarați admiși pe un loc cu taxă vor achita prima rată din taxa de studii, în sumă de 3000 lei în contul mai sus indicat.

La înscrierea în an, candidații vor prezenta dovada plății.

Pentru înscriere, candidații vor descărca următoarele documente care vor fi aduse în format fizic, completate, datate și semnate:
Acte necesare inmatriculare SD.zip

Important: completarea documentelor NU se va efectua în sediul UAUIM. De asemenea, în sediul UAUIM nu vor fi disponibile formulare necompletate, prezența candidaților fiind permisă exclusiv pentru depunerea și verificarea dosarelor de înscriere.