Semnare fișă lichidare pentru studenții care se retrag de la studii

7 septembrie 2020

În atentia studenților Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București:

Datorită situației provocate de coronavirus – COVID 19, toate solicitările legate de retragerea de la studii si a actelor de la dosar se depun la Registratura UAUIM , în vederea obținerii semnăturilor solicitate pe fișa de lichidare , urmând a fi eliberate în maxim 7 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Retragere de la studii

Detalii: Birou eliberare acte de studii