Prima paginăAnunțuriMobilități ERASMUS pt. anul universitar 2010-2011 finanțate din fonduri SEE

Selecția studenților pentru mobilități ERASMUS de studiu și plasament pentru anul universitar 2010-2011 finanțate din fonduri SEE

12 martie 2010

În perioada 15.03-25.03.2010 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate ERASMUS de studiu finanțată din fonduri SEE.

Obiectivele Proiectului SEE: Sprijinirea studenților și personalului didactic sau nedidactic din Universitățile din România pentru realizarea de mobilități transnaționale dinspre România spre Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Oferta de mobilități SEE pentru studenți în anul universitar 2010-2011:

UAUIM a încheiat pentru anul universitar 2010-2011 un Acord Bilateral cu HOCHSCHULE LIECHTENSTEIN (LI VADUZ01) – http://www.hochschule.li

Oferta de mobilități SEE pentru cadre didactice în anul universitar 2010-2011:

UAUIM a încheiat pentru anul universitar 2010-2011 un Acord Bilateral cu HOCHSCHULE LIECHTENSTEIN (LI VADUZ01) – http://www.hochschule.li

În vederea participării la candidatura pentru mobilitățile ERASMUS finanțate din fonduri SEE, fiecare candidat va depune o cerere la Registratura UAUIM.

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator .

Formularul de candidatură poate fi descărcat de pe site-ul UAUIM: http://www.uauim.ro/universitatea/relatii-internationale/erasmus/sm/

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Registratura UAUIM până la data de 25.03.2010 ora 16,00.

Data la care se va susține testul de limbă străină va fi anunțată ulterior la avizierul ERASMUS de lângă sala de sport.

Listele finale se vor afișa la avizierul ERASMUS, în a doua jumătate a lunii aprilie. candidații admiși sunt rugați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul ERASMUS.