UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu pentru anul universitar 2013-2014 - etapa a 2-a

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu pentru anul universitar 2013-2014 - etapa a 2-a

16 octombrie 2013

În perioada 17-23 octombrie 2013 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu, conform regulamentului Erasmus al UAUIM pentru 3 locuri rămase libere în urma primei selecții.

Pot participa la selecție studenții aflați pe lista de rezerve sau respinși în urma primei selecții, care și-au rezolvat situația școlară (maxim 1 restanță la o disciplină teoretică sau schiță), din anul V Facultatea de Arhitectură.

Sunt candidati eligibili doar studenții care dețin un certificat sau au promovat testul de limbă străină.

Studenții pot candida pe următoarele locuri rămase disponibile:

Bursele Erasmus sunt numai pentru semestrul 2.

Vor fi selectați maxim 3 studenți.

Studenții trebuie să depună o cerere și adeverința de note eliberată de către Secretariatul Facultății unde sunt înscriși, care să ateste situația lor școlară (lipsa adeverinței duce la respingerea candidaturii).

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator.

Cererea de candidatură poate fi descărcată de pe site-ul UAUIM:
www.uauim.ro/universitatea/relatii-internationale/erasmus/sm/

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Biroul de Relații Internaționale (dna. Iulia Matei) până la data de 23 octombrie 2013 ora 15:00.

Listele studenților selecționați se vor afișa la avizierul Erasmus, în perioada 24-25 octombrie 2013. Candidații admiși sunt obligați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.