UAUIMAnunțuriSelecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu pentru anul universitar 2012-2013 - etapa a 2-a

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus de studiu pentru anul universitar 2012-2013 - etapa a 2-a

25 iunie 2012

În perioada 09-13.07.2012 studenții pot depune cereri pentru candidatura la o mobilitate Erasmus de studiu, conform regulamentului ERASMUS al UAUIM pentru 16 locuri rămase libere în urma primei selecții.

Pot participa la selecție studenții aflați pe lista de rezerve sau respinși în urma primei selecții, care și-au rezolvat situația școlară (integraliști pe semestrul 1 al anului 2011-2012 și având situația școlară încheiată în anii anteriori de studiu).

Studenții au obligația să consulte lista universităților partenere și lista studenților selectați în prima etapă (afișate la avizierul Erasmus) pentru a afla universitățile la care mai sunt locuri disponibile.

În funcție de termenul limită de înscriere la universitățile partenere unde mai sunt locuri libere, bursele Erasmus pot fi de 1 an sau numai pentru semestrul 2.

Studenții trebuie să depună o cerere și adeverința de note eliberată de către Secretariatul Facultății unde sunt înscriși, care să ateste situația lor școlară (lipsa adeverinței duce la respingerea candidaturii).

Cererile vor fi scrise obligatoriu pe calculator.

Cererea de candidatură poate fi descărcată de pe site-ul UAUIM:


www.uauim.ro/universitatea/relatii-internationale/erasmus/sm/

Cererile care nu vor conține toate datele solicitate nu vor fi luate în considerare.

Cererile, având număr de înregistrare, se vor depune la Registratura UAUIM (dl. Gabriel Frânceanu) până la data de 13.07.2012 ora 13,00.

Listele studenților selecționați se vor afișa la avizierul Erasmus, în perioada 16-23.07.2012.

Candidații admiși sunt obligați să participe la ședința de informare, care va fi anunțată la avizierul Erasmus.