Depunerea dosarelor de echivalare: termen limită 16 septembrie 2019

9 septembrie 2019

Perioada de depunere a dosarelor de echivalare a creditelor transferabile este 2-16.09.2019.

Toți cei interesați sunt invitați să depună dosarul la Registratura UAUIM, în orele de program, până cel târziu 16.09.2019.

Nu se acceptă depășirea termenului decât în cazuri bine justificate.

Regulamentul, cererea tip, conținutul dosarului și alte informații utile sunt disponibile pe pagina UAUIM, Credite transferabile.

Precizări

Dosarul de echivalare se procesează numai pentru studenții UAUIM. Inainte de depunerea dosarului de echivalare este necesară dobândirea calității de student al UAUIM (prin examen de admitere, transfer sau alte modalități legale).

Cererea de echivalare nu poate înlocui cererea de transfer sau admitere la studii.

Studenții care nu au dosarul complet, din motive independente de voința lor (de ex. nu li s-a eliberat încă adeverința de studii, dar au solicitat-o deja), vor depune în termen dosarul incomplet, cu dovada solicitării eliberării documentelor lipsă.