UAUIMAnunțuriCazări an universitar 2019-2020 – procedura plata regie camin dupa terminarea starii de urgenta si a decazarii temporare

Cazări an universitar 2019-2020

Publicat 3 iunie 2019, actualizat 20 mai 2020
20 mai 2020

Procedura plata regie camin dupa terminarea starii de urgenta si a decazarii temporare

Prodedura plata regie camin dupa decazare temporara.pdf

Urmare a situatiei de urgenta declansata de COVID – 19, avand in vedere: Decretul prezidential din 16.03.2020 - instituire stare de urgenta pe tot teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 zile, si de Ordonantele militare ulterioare, in sedinta Consiliului de Administratie al UAUIM, din data de 30.03.2020, s-au aprobat:

 1. Procedura suspendare temporarara cazare camin
 2. Procedura privind plata regiei de camin pe perioada starii de urgenta

A. Studentii care nu au locuit in camin in aceasta perioada:

B. Studentii care au depus Declaratii si Chestionare de sanatate si care locuiesc in camin - Plata integrala regiei de camin pentru luna martie si luni ulterioare:

C. Studentii care au depus Declaratii si Chestionare de sanatate si care au locuit in camin, dar si-au depus cerere de suspendare temporara a cazarii - decazare ulterior, scutirea de plata regiei de camin se va face de la data inregistrarii - trimiterii cererii de suspendare a cazarii – dacazare temporara.

In baza acestor decizii, studentii caministi:

 1. Sunt scutiti de plata regiei de camin, pe perioada starii de urgenta: 15.03 – 14.05.2020
 2. Dupa aceasta data (15.05.2020), toti studentii vor achita regia de camin.
 3. Incetarea platii regiei de camin, se va face incepand cu data decazarii finale, prin prezentarea personala la camin a studentilor.
 4. Fiecare student va preda: cazarmamentul, cheia camerei, legitimatia de camin si-si va ridica lucrurile personale.
 5. La data decazarii se va face dovada achitarii regiei de camin la zi.
5 mai 2020

Procedura de reîntoarcere în cămin a studenților după decazarea temporară

Studenții care doresc reîntoarcerea în cămin vor parcurge obligatoriu etapele din procedură.

Se vor completa cele 2 documente: Cerere reîntoarcere cămin și Chestionar de evaluare stare de îmbolnăvire.

Reîntoarcerea în cămin se va face numai după ce se primește de la biroul social, confirmarea de primire a celor 2 documente.

Reîntoarcerea în cămin a studenților a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație a UAUIM din data de 04.05.2020.

31 martie 2020

Proceduri de plata regie cămin și suspendare temporară a cazării în cămin

Urmare a situatiei de urgenta declansata de COVID – 19, avand in vedere: Decretul prezidential din 16.03.2020 - instituire stare de urgenta pe tot teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 zile, si de Ordonantele militare ulterioare:

Se emit urmatoarele proceduri privind suspendarea temporara a cazarii si plata regiei de camin pe perioada situatiei de urgenta:

Proceduri suspendare temporara cazare plata regie camin - situatie de urgenta 2020.pdf

24 septembrie 2019

Repartitii camin etapa II - septembrie

Perioada cazare studenti:

Studentii care nu se prezinta personal (in perioada precizata mai sus) pentru ocuparea locului de camin repartizat (cu toate documentele necesare) pierd locul de cazare.

Procedura ocupare loc cazare in camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A sector 2, Bucuresti

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate atat in prima cat si a doua etapa (septembrie) se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

 1. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 2. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2019 (OP, extras de cont);
 3. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul);
 4. Copii dupa certificatele de deces ale parintilor (daca este cazul);
Regia de camin pentru anul universitar 2019/2020 este (conform Decizie 585/17.07.2019):

Statutul studentilor pentru anul universitar 2019/2020 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin (exceptie cei de anul1 admisi si inscrisi), se va plati conform statutului din 2018/2019 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare.

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011):

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte, pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie (Ordinul de plata) nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

4 septembrie 2019

Prezentarea studentilor la camin pentru a-si ocupa locul de cazare repartizat se va face dupa afisarea pe site-ul universitatii a listei cu toti studentii beneficiari ai unui loc de cazare in camin, inclusiv cei din anii 2...6 care acum sustin restantele.

Pe aceste liste se vor regasi si studentii din anul 1, admisi si inscrisi.

Pentru fiecare student va fi nominalizata camera in care vor fi cazati.

Urmariti pe site publicarea listei cu toti studentii benefici ai unui loc de cazare si data cand se pot prezenta la camin pentru ocuparea locului repartizat (dupa data de 23.09.2019).

1 august 2019

Procedura ocupare loc cazare in camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, Bucuresti

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate atat in prima cat si a doua etapa (01.08.2019 si septembrie) se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

Regia de camin pentru anul universitar 2019/2020, este (conform Decizie 585/17.07.2019):

Statutul studentilor, pentru anul universitar 2019/2020 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin (exceptie cei de anul1 admisi si inscrisi), se va plati conform statutului din 2018/2019 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare.

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:
RO 38RNCB 0090000508480012 - deschis la BCR
RO 53PIRB 4215738355003000 - deschis la FIRST BANK

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011)

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte, pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului, nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie (Ordinul de plata) nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

1 august 2019

Repartitii camin - an univ. 2019-2020, etapa I

Studentii care au primit repartitie (loc in camin) si care pana pe data de 13.09.2019 renunta la aceasta prin inchirierea unui spatiu locativ sunt rugati sa comunice la Biroul Social faptul ca renunta la locul de cazare.

Locurile ramase disponibile, vor fi repartizate altor studenti care au solicitat loc de cazare, dar care nu au primit.Renuntarea se va face in scris, transmisa personal sau prin email la biroul social al universitatii, la urmatoarea adresa: mgherghe.iaim@yahoo.com

Necomunicarea in scris la renuntarea locului de cazare, va face ca studentul sa nu mai beneficieze de cazare in restul anilor universitari(pana la terminarea studiilor).

Repartizarea pe camere a tuturor studentilor, se va face in luna septembrie, etapa II - repartitii.

Extras din „Metodologie repartizare in camin a studentilor UAUIM”

Etapa I
Repartitie conform situatiei scolare – sesiunea examene din vara - cereri de cazare depuse pana la sfarsitul anului universitar in curs (luna iulie):

 1. Studentii Straini Bursieri ai Statului Roman;
 2. Studentii orfani de unul sau ambii parinti, pe baza actelor doveditoare
 3. Studentii care reprezinta cazuri sociale si medicale(10% din totalul locurilor de cazare), pe baza actelor doveditoare;
 4. Studentii de pe locurile subventionate si cu taxa, integralisti, in ordinea descrescatoare a anilor de studiu;
 5. Studentii admisi si inmatriculati in anul 1 de studiu- in limita locurilor disponibile, alocate acestora(25% din totalul locurilor de cazare). Acestia vor fi cazati in ordinea descrescatoare a mediei de admitere, in limita locurilor alocate pentru anul I- prioritate au studentii de pe locurile subventionate.
16 iulie 2019

Repartizarea studentilor/masteranzilor anului 1, an universitar 2019/2020, se face cf. Regulament si Metodologie cazare, cu prioritate pentru cei care ocupa locuri subventionate, in ordinea descrescatoare a mediilor de la admitere.

Studentii/ masteranzii care bifeaza pe cererea de cazare: „situatie sociala grava”, „copil cadru didactic”, „orfan”, trebuie sa ataseze la cerere documentele doveditoare.

Locuri cazare

 1. Locuri cazare an 1 - studenti/masteranzi romani - 71
  • Facultatea de arhitectura 36 locuri
  • Facultatea de arhitectura de interior(toate sectiile) 14 locuri
  • Facultatea de urbanism - licenta(ambele sectii) 11 locuri
  • Facultatea de urbanism - master 10 locuri
 2. Locuri cazare an 1 - studenti/masteranzi straini(ocupa loc bugetat si sunt bursieri ai statului roman - 20
3 iunie 2019
Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2019-2020 vor depune Cererile de cazare completate cu toate datele solicitate, la Biroul social. Cererile de cazare se pot ridica: de la Biroul social sau se pot descarca mai jos:

Perioada de depunere a cererilor: pana la data de 28.06.2019.

Studentii (indiferent de anul de studiu) care au debite (restante) la plata regiei de camin nu primesc repartitie in camin in anul universitar 2019 -2020 decat dupa ce fac dovada achitarii acestora, si numai in limita locurilor ramase libere.

Studentii / masteranzii admisi in anul 1 de studiu, an universitar 2019/2020, vor depune cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere.

Modalitate depunere cereri cazare:

1. Se descarca de pe site/se ridica de la biroul social, se completeaza cu toate datele solicitate si se depun la biroul social al universitatii.

2. Cererile de cazare se pot descarca de pe site, se completeaza cu toate datele solicitate, se semneaza, se scaneaza si se pot trimite si pe mail, la adresa: mgherghe.iaim@yahoo.com;

Regulamentul si Metodologia de cazare se gasesc pe site-ul Universitatii: https://www.uauim.ro/universitatea/regulamente/