Burse sociale 2022-2023

14 iulie 2022

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2022-2023 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi online - birou social , adresa mgherghe.iaim@yahoo.com

Dosarele se depun in luna octombrie 2022, astfel:

  • dosare pentru bursa sociala medicala: 03 - 15.10.2022
  • dosare pentru bursa sociala: dupa venit, orfani: 17 - 29.10.2022 (actele doveditoare veniturilor salariale nete incasate - aferente lunii septembrie 2022 - se elibereaza in luna octombrie 2022)

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece: nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente care se dovedesc a fi false in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul „Certificat medical - format A5" completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Certificatul medical va fi vizat obligatoriu de medicul de medicina generala al UAUIM.

Cabinetul medical se afla in urmatoarea locatie:

Camin studentesc C1 - Tei - parter
Bd. Lacul Tei nr. 118A
Dr. D-na Robciuc Ruxandra
tel: 0213138249

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale se pot solicita online la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com