Burse 2022-2023

Publicat 14 iulie 2022, actualizat 22 septembrie 2023
22 septembrie 2023

Burse casierie - septembrie 2023

Burse casierie septembrie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont s-a decis ca si in luna septembrie 2023, acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii, burse aferente lunilor august si septembrie 2023.

Perioada de ridicare a burselor: 25, 26 si 27.09.2023.
Bursele neridicate in aceastata perioada, vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 25.09.2023, dupa ora 16.30

Studentii din anii terminali, primesc bursa pana la data sustinerii examenului de licenta / master - de finalizare a studiilor.

26 iunie 2023

Burse casierie - iulie 2023

Burse casierie iulie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita la timp extrasul de cont s-a decis ca si in luna iulie 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 10, 11 si 12.07.2023
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor  (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 10.07.2023, dupa ora 16.30

Studentii din anii terminali, primesc bursa pana la data sustinerii examenului de licenta / master - de finalizare a studiilor.

Burse casierie - iunie 2023

Burse casierie iunie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna iunie 2023, acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 27, 28 si 29.06.2023. Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie .

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 27.06.2023, dupa ora 16.30

22 mai 2023

Burse casierie - mai 2023

Burse casierie mai 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna mai 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 23, 24 si 25.05.2023.
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 23.05.2023, dupa ora 16.30.

24 aprilie 2023

Burse casierie - aprilie 2023

Burse casierie aprilie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna aprilie 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 25, 26 si 27.04.2023
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 25.04.2023, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport).

21 martie 2023

Burse casierie - martie 2023

Burse casierie martie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont s-a decis ca si in luna martie 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 22, 23 si 24.03.2023.

Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 21.03.2023, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport).

In luna martie 2023, urmare a aprobarii bugetului pe anul 2023, s-au achitat si diferentele neachitate aferente burselor pe luna ianuarie si februarie (4% ianuarie si 4% pt februarie 2023).

Conform Ordin 6452 / 22.12.2022 - emis de Ministerul Educatiei, bursele aferente studentilor doctoranzi - romani s-au majorat astfel:

21 februarie 2023

Burse casierie - februarie 2023

Burse casierie februarie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita la timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna februarie 2023, acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 22, 23 si 24.02.2023
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 22.02.2023, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont, sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport).

In luna februarie 2023 - cuantumul burselor a fost diminuat cu 4% - deoarece la aceasta data bugetul nu este aprobat.

Dupa aprobarea bugetului, se va achita si diferenta de 4%.

20 ianuarie 2023

Burse casierie - ianuarie 2023

Burse casierie ianuarie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna ianuarie 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 25, 26 si 27.01.2023
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 30.01.2023.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 25.01.2023, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport).

In luna ianuarie 2023 cuantumul burselor a fost diminuat cu 4% deoarece la aceasta data bugetul nu este aprobat. Dupa aprobarea bugetului, se va achita si diferenta de 4%.

16 decembrie 2022

Burse casierie - decembrie 2022

Burse casierie decembrie 2022.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care din motive obiective nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita la timp extrasul de cont s-a decis ca in luna decembrie 2022 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 20, 21 si 22.12.2022

Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 23.12.2022.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 20.12.2022, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont, sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport).

Acestea sunt necesare pentru plata burselor din luna ianuarie 2023.

Extrasele de cont sau alt document bancar din care sa reiasa ca sunteti titularul contului si IBAN-ul impreuna cu CNP-ul, nr. matricol si mentionarea facultatii si anului vor fi trimise la biroul social.

29 noiembrie 2022

Corectie liste finale studenti bursieri 2022 - 2023

Ca urmare a inscrierii eronate in situatia studentilor care: ocupa loc subventionat, nu au credite restante la data acordarii bursei si au medii peste 8.00, 2 studenti care ocupa loc cu taxa sunt beneficiari ai bursei de merit in anul universitar 2022-2023.

Pentru remedierea acestei neconcordante s-au facut urmatoarele modificari:

1 - Au fost scosi din lista de bursieri studentii (care ocupau loc cu taxa):

2. Au fost adaugati la lista de studenti beneficiari bursa merit:

Pe lista finala a studentilor beneficiari burse performanta / merit in anul universitar 2022-2023 ai Facultatii Arhitectura de Interior - Sectia Design de Produs studentii din anul 3 si 4 au fost trecuti cu acelasi nr matricol si medii.

Corectie:

Anul 3

  • 544 D - 9.25 b. performanta
  • 511 D - 9.21
  • 538 D - 8.82
  • 512 D - 8.74

Anul 4

  • 479 D - 9.74 b. performanta
  • 505 D - 9.13
  • 471 D - 8.59
  • 491 D - 8.38
23 noiembrie 2022

Urmare a suplimentarii fondului de burse pentru anul 2022 de catre Ministerul Educatiei, numarul studentilor care beneficiaza de burse performanta si merit in anul universitar 2022-2023, s-a modificat.

Liste finale studenti beneficiari burse:

Toti studentii care se regasesc pe listele finale sunt rugati sa transmita urgent, online - la social - extras de cont sau alt document bancar, din care sa reiasa ca sunt titularii contului si IBAN-ul.

Conturile trebuie sa fie deschise la BRD sau FIRST BANK (fost Piraeus Bank). Cu aceste banci are universitatea incheiate conventii pentru plata drepturilor studentilor (burse si transport local de suprafata).

Se vor trimite obligatoriu (in textul mailului sau inscris pe extrasul de cont):

17 noiembrie 2022

Incasarea burselor de catre studenti se va face numai prin virament bancar. Conturile trebuie sa fie deschise la BRD sau FIRST BANK (fost Piraeus Bank) – cu aceste banci are universitatea incheiate conventii pentru plata drepturilor studentilor (burse si transport local de suprafata).

Studentii care se regasesc pe liste, sunt rugati sa transmita urgent, online - la social extras de cont sau alt document bancar, din care sa reiasa ca sunt titularii contului si IBAN-ul.

Se vor trimite obligatoriu (in textul mailului sau inscris pe extrasul de cont);

Data limita de trimitere a extraselor de cont: 29.11.2022
adresa mail: mgherghe.iaim@yahoo.com

Extras Regulament burse:

II. Criterii specifice de acordare a burselor

1. Fondul de burse destinat burselor de performanta si de merit se repartizeaza facultatilor, proportional cu numarul studentilor inmatriculati in anul universitar in curs, in regim bugetat, in care este inclus, acolo unde este cazul, si locul subventionat rezervat etniei rrome.

2. Fondul de burse alocat facultatilor este repartizat pe specializari si ani de studii, proportional cu numarul de studenti bugetati, din facultatea respectiva.

3. Bursele de performanta si de merit se atribuie in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute in anul anterior de studiu, in limita fondului de burse alocat facultatii/specializarii – sectiei.

III.Criterii de departajare a studentilor beneficiari de burse

In cazul in care sunt mai multi studenti cu aceeasi medie, dar fondul de burse alocat anului, proportional cu numarul de studenti de pe locurile subventionate, este limitat si nu toti studentii cu aceeasi medie pot beneficia de bursa, departajarea acestora se face astfel:

Regulamentul se afla postat pe site, la sectiunea Regulamente studenti

14 iulie 2022

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2022-2023 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi online - birou social , adresa mgherghe.iaim@yahoo.com

Dosarele se depun in luna octombrie 2022, astfel:

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece: nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente care se dovedesc a fi false in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul „Certificat medical - format A5" completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Certificatul medical va fi vizat obligatoriu de medicul de medicina generala al UAUIM.

Cabinetul medical se afla in urmatoarea locatie:

Camin studentesc C1 - Tei - parter
Bd. Lacul Tei nr. 118A
Dr. D-na Robciuc Ruxandra
tel: 0213138249

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale se pot solicita online la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com