Burse sociale 2021-2022

29 iunie 2021

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2021-2022 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi comunicata pe site, in timp util: cu prezenta fizica a studentului sau on line.

Dosarele se depun in luna octombrie 2021, astfel:

  • dosare pentru bursa sociala medicala: 04 - 15.10.2021
  • dosare pentru bursa sociala: dupa venit, orfani 18 - 29.10.2021 (actele doveditoare veniturilor salariale nete incasate - aferente lunii septembrie 2021 - se elibereaza in luna octombrie 2021)

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece: nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente (care se dovedesc a fi false) in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul "Certificat medical - format A5" completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale, se pot solicita on line la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com