Burse UAUIM 2021-2022

Publicat 29 iunie 2021, actualizat 2 decembrie 2021
2 decembrie 2021

Lista studenti beneficiari bursa sociala 2021-2022

Lista studenti burse sociale 2021-2022.pdf

Acordarea burselor sociale s-a facut cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a Regulamentului de acordare burse al universitatii.

Pentru studentii care au depus dosar de bursa sociala, dar in anul universitar 2021/2022 ocupa loc cu taxa, s-au atribuit burse sociale in limita fondului disponibil - aceste burse se platesc din veniturile proprii ale universitatii.

Atribuirea acestor burse (in limita fondului disponibil) s-a facut cu respectarea urmatoarelor criterii:

 1. studenti orfani de unul sau ambii parinti, al caror venit net mediu lunar pe membru de familie este egal sau mai mic cu 1386 lei / salariul net pe economie pe anul 2021(cf. HG nr.4/2021)
 2. dupa venitul net mediu lunar pe membru de familie - egal sau mai mic cu 1386 lei;
 3. cazuri medicale

Extras Regulament burse:

BURSE DE AJUTOR SOCIAL
Se acorda anual, pe baza de cerere, studentilor care ocupa locuri subventionate in anul universitar in curs, din fonduri de la bugetul de stat, in functie de situatia socioeconomica a familiei studentului.

Studentii care ocupa locuri cu taxa nu beneficiaza de burse sociale finantate de la buget.

In limita fondurilor disponibile, din sursele proprii ale UAUIM, se pot acorda burse sociale studentilor care ocupa locuri cu taxa in anul universitar in curs, la cerere, daca indeplinesc conditiile prezentului Regulament, la propunerea Comisiei de burse si cu avizarea Consiliului de administratie si cu aprobarea Senatului Universitatii.

18 noiembrie 2021

Liste bursieri 2021-2022

Tinand cont de situatia creata de pandemie, SARS - CoV - 2, incasarea burselor de catre studenti se va face numai prin virament bancar.

Conturile trebuie sa fie deschise la BRD sau FIRST BANK (fost Piraeus Bank). Cu aceste banci are universitatea incheiate conventii pentru plata drepturilor studentilor (burse si transport local de suprafata).

Studentii care se regasesc pe liste sunt rugati sa transmita urgent, online - la social EXTRAS DE CONT, din care sa reiasa ca sunt titularii contului si IBAN-ul.

Se vor trimite obligatoriu (in textul mailului sau inscris pe extrasul de cont):

 • CNP-ul (daca nu este trecut pe extras);
 • facultatea / anul de studiu;
 • nr matricol

Data limita de trimitere a extraselor de cont: 29.11.2021
adresa mail: mgherghe.iaim@yahoo.com

Extras Regulament burse:

II. Criterii specifice de acordare a burselor

1. Fondul de burse destinat burselor de performanta si de merit se repartizeaza facultatilor, proportional cu numarul studentilor inmatriculati in anul universitar in curs, in regim bugetat, in care este inclus, acolo unde este cazul, si locul subventionat rezervat etniei rrome.

2. Fondul de burse alocat facultatilor este repartizat pe specializari si ani de studii, proportional cu numarul de studenti bugetati, din facultatea respectiva.

3. Bursele de performanta si de merit se atribuie in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute in anul anterior de studiu, in limita fondului de burse alocat facultatii/specializarii – sectiei.

III. Criterii de departajare a studentilor beneficiari de burse

In cazul in care sunt mai multi studenti cu aceeasi medie, dar fondul de burse alocat anului, proportional cu numarul de studenti de pe locurile subventionate, este limitat si nu toti studentii cu aceeasi medie pot beneficia de bursa, departajarea acestora se face astfel:

a) - pentru studentii din anul I – departajarea se face in baza notei obtinute la proba la admitere: desen, caiete de teste.

b) – pentru studentii din anii mari ( incepand cu anul 2 de studiu), departajarea acestora se face dupa media anuala ponderata, la Proiectare (de arhitectura si de specialitate).

Regulamentul se afla postat pe site, la sectiunea Regulamnete studenti

22 septembrie 2021

Avand in vedere impactul pandemiei COVID-19, informațiile privind evoluția acesteia precum și prevederile ultimelor acte normative (Ordinul Ministerului Educației nr. 5196/3.09.2021 și al Ministerului Sănătății nr. 1756/3.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2) se impun adaptări ale cadrului desfășurării tuturor activităților din cadrul universitatii.

Acestea reflectă preocuparea conducerii UAUIM pentru sănătatea studenților și a întregului personal contractual al universității.

Astfel:

Cererile si documentele doveditoare necesare obtinerii unei burse sociale se vor face exclusiv online. Acestea se vor transmite direct la biroul social: mgherghe.iaim@yahoo.com

Documentele vor fi listate si transmise la Registratura universitatii (pentru inregistrare) de catre biroul social.

Fiecare mesaj va fi confirmat de primire.

Termene depunere documente necesare obtinere unei burse sociale:

 • dosare pentru bursa sociala medicala : 04 - 15.10.2021
 • dosare pentru bursa sociala : dupa venit, orfani : 18 - 29.10.2021

Certificatul medical (format A5) va fi vizat obligatoriu de medicul universitatii.

Pentru vizarea certificatelor medicale, exista doua categorii de studenti:

1. Studentii care au deja fisa medicala intocmita (cei care au fost macar o data la cabinet si carora li s-a facut examenul medical) din anii precedenti - pot trimite certificatul medical format A5 (cu diagnostic complet, semnatura si parafa medicului specialist, cu timbru fiscal aplicat) pe mail, impreuna cu documentele medicale care sustin diagnosticul.

Certificatul va fi vizat de cabinetul medical – d-na dr. Robciuc Ruxandra, adresa mail: ruxiciuc@yahoo.com

Acesta va fi retransmis de cabinetul medical pe mail atat studentului cat si la Biroul social al universitatii.

2. Studentii care nu au fisa medicala la cabinet (studenti an I, studenti ani mai mari diagnosticati recent) vor trebui sa se prezinte la cabinetul medical pentru intocmirea fisei de observatie .

Studentul va aduce la cabinetul medical:

 • copie CI/BI
 • copie carnet de student/adeverinta de student;
 • certificatul medical A5 si documentele medicale care sustin diagnosticul.

Dupa luarea acestora in evidenta cabinetului medical certificatul va fi vizat de d-na dr. Robciuc Ruxandra si retransmis la Biroul social al universitatii

Cabinetul medical se afla in caminul C1 - Tei (Bd. Lacul Tei nr. 118A, sector 2), la parter.
Tel: 0213138249
Doctor: d-na Robciuc Ruxandra
Asistent: d-na Gavriliu

29 iunie 2021

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2021-2022 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi comunicata pe site, in timp util: cu prezenta fizica a studentului sau on line.

Dosarele se depun in luna octombrie 2021, astfel:

 • dosare pentru bursa sociala medicala: 04 - 15.10.2021
 • dosare pentru bursa sociala: dupa venit, orfani 18 - 29.10.2021 (actele doveditoare veniturilor salariale nete incasate - aferente lunii septembrie 2021 - se elibereaza in luna octombrie 2021)

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece: nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente (care se dovedesc a fi false) in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul "Certificat medical - format A5" completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale, se pot solicita on line la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com