PROGRAM MASTER: Amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala

20 iulie 2005

Universitatea de Arhitectura și Urbanism "Ion Mincu" București
Școala de Studii Postuniversitare - Ciclul master postuniversitar,
Catedra de Urbanism si amenajarea teritoriului
organizează concurs de admitere pentru
PROGRAM MASTER: Amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala
ciclul 2005-2007

Coordonatori program:lect.drd.arh. Gabriel Pascariu

Prezentarea detaliată a masterului, a tematicii și bibliografiei pentru examenul de admitere le puteți găsi la Secretariatul Școlii de Studii Postuniversitare, în dreapta sălii Amfiteatru UAUIM sau via internet, pe pagina web a școlii:
Amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala