UAUIMAnunțuriAdmitere la secția „Urbanism și Administrarea Teritoriului” - Sibiu, iulie 2013

Admitere la secția „Urbanism și Administrarea Teritoriului” - Sibiu

21 mai 2013

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, prin FACULTATEA DE URBANISM, anunță organizarea concursului de admitere la Sibiu, în data de 22 iulie 2013, la specializarea: Urbanism și Administrarea Teritoriului, acreditată ARACIS.

Desfășurat ca program de licență de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completării studiului de licență de 4 ani și urmarea ulterioară a unui master de 2 ani în programul Urbanism și Politici Publice, programul desfășurat la Sibiu în cadrul Facultății de Urbanism a UAUIM, este acreditat ARACIS, are scoase la concurs 50 de locuri (25 subventionate + 25 cu taxă) și vizează formarea de specialiști în domeniul urbanismului, pentru a lucra în administrația locală (primării, consilii județene), administrația centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în instituții private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană și teritorială, fonduri europene și gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială, etc.

Înscrierea

Înscrierea va avea loc în zilele de 17 – 19 iulie 2013, la Sibiu, la sediul UAUIM din str. Dealului nr. 6.

Proba de admitere

Admiterea va consta într-o probă unică ce va testa cunoștințele de cultură generală, creativitate și logică ale candidatului, prin care se urmărește testarea următoarelor calități:

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați secretariatul Facultății de Urbanism la numărul de telefon: 0213077180