UAUIMAnunțuriAdmitere la Secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” - Sibiu, iulie 2013

Admitere la Secția „Conservare și Restaurare de Arhitectură” – Sibiu

21 mai 2013

Facultatea de Arhitectură din cadrul Universitatii de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din București, anunță organizarea concursului de admitere la Sibiu, în data de 22 iulie 2013, pentru Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură.

Acest program de licență are o durată de 3 ani (180 credite), oferind posibilitatea continuării studiilor în cadrul ciclurilor de studii în sistem licență și master integrat UAUIM (Facultatea de Arhitectură, 6 ani; Facultatea de Arhitectură de Interior, 5 ani), pe baza selecției respectând prevederie Regulamentului UAUIM.

Diploma acordată după finalizarea studiilor atestă dobândirea unor cunoștințe, competențe și abilități de bază, cu accentuat caracter pragmatic, în domeniul arhitecturii în general și în domeniul conservării și restaurării de arhitectură în particular. Absolvenții acestui ciclu de studii pot lucra în birouri de arhitectură, în administrația locală și centrală, în execuție etc., cu avantajul unei mai bune cunoașteri a problematicii patrimoniului arhitectural.

Înscrierea

Înscrierea va avea loc în perioada 17-19 iulie 2013 la sediul Secției de Conservare și Restaurare de Arhitectură din Sibiu, str. Dealului nr.6.

Proba de admitere

Admiterea constă într-o unică probă – „Desen tehnic și desen liber“.

Pentru informații și detalii suplimentare:

Secretariat Sibiu:
Str. Dealului nr.6
550010 Sibiu
(Clădirea fostului Liceu Sanitar)
Tel/fax: 0269-22.22.15

Secretariat București:
Str. Academiei nr.18-20
010014 București
Tel: 021-307.71.33
Fax: 021-312.39.54