Expoziția “RDW Design GO! / Forward » A cluster of houses”

Desfășurare: 19 mai 2022, între orele 18:00-22:00

19 mai 2022

Expoziția aduce în prim plan un altfel de „înainte” - acela ce creează prilejul unei punți între trecut, prezent și viitor, privind țesutul istoric tradițional din centrul Bucureștiului ca resursă în procesul de (re)gândire a orașului contemporan.

Fără pretenția de a oferi o soluție imediată, dar sub semnul necesității restabilirii unei continuității între vechi și nou, studenții au fost invitați să privească starea actuală a orașului ca pe un palimpsest, descifrând, prin prisma istoriei sale, regulile nescrise, specificitățile și persistențele ce creează locul, înainte de trasarea oricărui gest arhitectural pe situl dat prin temă.

Lectura urbană utilizând concomitent instrumente precum abordarea tipo-morfologică, studiul istoric, dar și analiza multicriterială a prezentului, a condus în această primă fază a proiectului la soluții ce-și găsesc fundamentul în scara locului și gesturi arhitecturale ce preiau direcțiile tipologice contextuale, adaptând un model tradițional de locuire la exigențele momentului actual.

Inventarierea de către studenți a tipologiilor din contextul apropiat prin relevee urbane pentru diferite perioade istorice, urmărind procesul tipologic în paralel cu forma finală a construitului lizibilă astăzi, a generat o serie de fișe de clădire și planuri de situație secționate la nivelul parterului, utilizate apoi ca instrumente de studiu în suprapuneri și clasificări sau comparații urbane.

Echipa: conf.dr.arh. Andra Panait, asist.dr.arh. Cristina Mândrescu, dr.arh. Traian Colțan, drd.arh. Alina Stoica

Expoziția face parte din programul de evenimente satelit Design GO! în Romanian Design Week 2022

UAUIM, etaj 3, Atelier 22
19 mai 2022, între orele 18:00-22:00