Deschidere BiblioHub UAUIM

15 martie 2024

Începând cu data de 18 martie 2024, UAUIM, prin Serviciul Bibliotecă, pune la dispoziția întregii comunități academice un spațiu nou, cu valențe multiple, obținut ca urmare a unui proiect de modernizare și refuncționalizare a fostei săli de lectură periodice.

Reconfigurarea și relansarea spațiului sub titulatura de BiblioHub UAUIM are drept obiectiv principal crearea unui spațiu social de inovație și interacțiune ce promovează schimburile culturale, educaționale și informaționale într-un format hibrid, urmărind să răspundă actualelor cerințe de învățare prin crearea unor zone de studiu individual, zone de lucru în echipă, organizarea de activități didactice, sau de evenimente. Dezideratul este acela de a readuce în viața studenților de la toate cele trei facultăți, pe lângă lectura clasică, posibilitatea sau cadrul unor schimburi de idei, unor discuții constructive pe teme de arhitectură, urbanism și design.

BiblioHub poate găzdui o serie de alte activități conexe – workshop-uri, prezentări, trainguri, devenind un hub sau laborator cultural care are în centru înțelegerea și învățarea arhitecturii/urbanismului prin referințe, precedente, exemple.

Invităm, deopotrivă, cadrele didactice, studenții doctoranzi ai celor celor două școli doctorale și studenții aflați în ultimul an de studiu, să beneficieze de acest spațiu, atât în procesul de informare și documentare, cât și în activitățile de îndrumare și consiliere desfășurate în vederea finalizării lucrărilor de cercetare științifică.

BiblioHub se află la etajul 1, în corpul vechi, la capătul pasarelei de la Sala Frescelor și funcționează după următorul program:

Luni-joi: 10.00-16.00
Vineri: 10.00-14.00

Locuri în sală: 24
Dotări: videoproiector și ecran de proiecție

Evenimentele care necesită rezervarea sălii vor fi anunțate conducerii Bibliotecii cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de desfășurare.

BiblioHub UAUIM a fost realizat în cadrul proiectului MINCU_HUBS - Dezvoltarea infrastructurii de susținere a activităților didactice și de cercetare ale UAUIM, proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2023-0340 și coordonat de conf. dr. arh. Melania Dulămea. Sunt încă în curs de finanțare lucrările la rețeua electrică și la sistemul de iluminat.

Tot începând cu data de 18 martie 2024, Secția de permise și împrumut cursuri își va relua activitatea în cadrul BiblioHub.

Vă așteptăm!