@UNIVERSITY. Utilizări creative ale spațiului intermediar – Workshop de cercetare aplicată organizat de antropoarh

2 martie 2020

Tema

Workshopul ANTROPOARH revine anul acesta asupra investigării spațiului urban și a utilizării acestuia. Tema aduce în discuție locurile intermediare aflate între spațiul public și spațiul interior al unor facultăți bucureștene. Ne dorim să reflectăm asupra modurilor în care aceste spații liminale sunt sau nu apropriate de către studenți (sau altfel de public), asupra percepției și mesajelor pe care le transmit, asupra funcțiilor pe care le îndeplinesc etc.

Vă propunem să exersăm metode diferite de cercetare, construind împreună un demers coerent prin intermediul căruia nu doar să aflăm răspunsuri la întrebările pe care le vom ridica, ci să și investigăm moduri creative prin care cercetarea poate fi aplicată, propunând intervenții în spațiile cercetate.

Workshop-ul se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor, absolvenților oricărei facultăți, deschiși către dialog și lucru în echipe interdisciplinare.

Scop

Exersarea metodelor de cercetare într-un cadru interdisciplinar și investigarea modului în care rezultatele cercetării pot conduce către decizii (fundamentate) de intervenție asupra spațiului construit.

Obiective

1. Conceperea unui proiect de cercetare coerent.

2. Însușirea și aplicarea unor tehnici de cercetare (precum interviul, observația, maparea etc.) în acord cu întrebările de cercetare ridicate.

3. Propunerea de intervenții (de orice natură) în spațiul construit inspirate de scopul și rezultatele cercetării.

4. Construirea unui demers de cercetare și intervenție bazat pe dialog și colaborare interdisciplinară.

Program

Înscrierile se fac prin completarea formularului disponibil la adresa
https://forms.gle/rZoyXWJ7zxZkKkWv7 - Deadline 12 martie 2020

Workshop-ul se va desfășura în perioada 19 martie - 09 aprilie 2020

Coordonatori,
Anda-Ioana Sfinteș, asist. dr. arh.
Ruxandra Păduraru, mrd. antropologie