Universitatea de vară UV Sibiu

7 iulie 2015
„Universitatea de vară UV Sibiu”, organizată la Sibiu începând cu anul 2000, este un program de pregătire/ specializare (în afara curriculei universitare) a unui grup multidisciplinar de studenți (arhitecți, urbaniși, peisagiști, sociologi, geografi, ingineri constructori). Temele Universității de Vară au în vedere perfecționarea profesioniștilor și promovarea interdisciplinarității în arhitectură și urbanism, sprijinirea dezvoltării comunitare prin informarea și educarea indivizilor, a grupurilor, comunităților aflate în incidența transformărilor din mediul urban, promovarea legăturilor dintre practicieni și mediul academic cu privire la proiectele privind dezvoltarea urbană și îmbunătățirea calității mediului urban.

Tema UV 2015, (Re)Fabricăm Orașul – trecutul ca viitor, propune un demers orientat spre regenerare urbană, prin reutilizarea fondului construit industrial existent, trezind interesul comunității locale asupra potențialului de dezvoltare al zonei. Este vorba de recalificarea urbană a unui sit aflat în imediata vecinătate a centrului istoric al Sibiului, parte dintr-un țesut urban destructurat, la limita dintre orașul vechi și cartierul Terezian.

Desfășurare:

- prelegeri publice - specialiști invitați - ateliere de lucru multidisciplinare îndrumate - expoziție cu susținere a propunerilor

- perioada: 8 - 18 august 2015, Sibiu

- condiții de paticipare: arhitectură și urbanism-minim anul 3, alte specializări - an terminal sau master

- taxă de participare: 500 lei / participant (cazare inclusă)

- înscrieri și informații suplimentare la adresa: contact.uvsibiu@gmail.com. Pentru înscriere sunt necesare CV-ul și o Scrisoare de motivație din partea candidaților

- termen limită înscriere: 27 iulie 2015