Înscrieri la Universitatea de Vară Bucium ediția a IX-a, 2021

Publicat 10 iunie 2021, actualizat 19 iulie 2021
19 iulie 2021
10 iunie 2021

Proiectul este finanțat de OAR Național din Timbrul Arhitecturii 2020

Perioada desfășurării: sâmbătă, 31 iulie - duminică, 15 august 2021

Organizator: Asociația RPER

Parteneri: OAR Alba, INP, UAUIM-FA, UAUIM-FAI, CESI, UBB-FG, Primăria Bucium, Asociația Baia Domnilor, Asociația Cluj Guided Tours, Revista Igloo, UAR-Revista Arhitectura

Locul desfășurării: comuna Bucium, jud. Alba (în Munții Apuseni, lângă Roșia Montană)

Locuri cursanți: 12 (8 arhitectură - de preferință anii III-VI, masteranzi sau doctoranzi, 2 geografie, 2 litere-CESI)

Scopul: cunoașterea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (compusă din 30 sate și cătune), prin activități interdisciplinare și cu implicarea comunității locale

Activități practice: pe teren și la sediul UDV (prospecțiuni, relevee de arhitectură, studii de peisaj și de potențial turistic, documentare fotografică, studiul imaginii, ateliere etc., respectiv prelucrarea informațiilor culese în vederea prezentării lor în expoziția ce va însoți festivitatea de închidere oficială a Universității și în publicația „Patrimoniu rural Bucium – Caiet VII cu menționarea numelui autorilor (vezi Caietele I-VI la: http://rper.ro/publicatii.php)

Activități teoretice/didactice: conferințe și dezbateri

Ateliere:

Ediția 2021 a Universității de Vară Bucium va avea și o componentă online, constând în:

Există un număr limitat de locuri pentru participanții online. Doritorii sunt rugați să se înscrie pe adresa de email: imuau_relations@yahoo.com.

Programul detaliat va fi publicat în ˮCaiet de prezentareˮ UdV Bucium 2021.

Îndrumători:

Coordonator: ing. Ștefana Bianu, Președinte RPER-Franța

Președinte RPER-Romania: dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu

Condiții de participare:

Organizatorii vor asigura logistica activităților UdV, vor suporta cheltuielile de cazare (la pensiune), masă și transport și vor face demersurile necesare pentru ca participarea la UdV Bucium 2021 să fie recunoscută ca practică universitară (dacă există solicitări).

Cursanții își vor asigura transportul până la locurile de plecare către Bucium (ce vor fi comunicate în timp util), vor suporta costul asigurării medicale și taxa de înscriere de 500 lei (din care 100 lei vor fi virați către RPER la confirmarea admiterii la UdV Bucium 2021, iar 400 lei la începerea ediției).

Cursanții sunt rugați să vină cu laptopul și aparatul foto propriu.

Desfășurarea UdV va ține cont de toate condițiile impuse de autorități pentru adunările culturale publice. Va fi organizată o sesiune de instruire privind sănătatea și securitatea în muncă și modul de desfășurare a activităților în condiții de siguranță privind COVID-19.

Îndrumătorii UdV Bucium și conferențiarii invitați vor face dovada vaccinării anti COVID-19.

Cursanții UdV Bucium vor prezenta dovada vaccinării anti COVID-19, sau rezultatul negativ la un test Covid-19 cu o vechime nu mai mare de 72 ore față de data deschiderii UdV (31.07.2021).

Înscrieri

Fisa inscriere Universitatea de Vara Bucium 2021.docx

Vă rugăm să trimiteți fișa de înscriere atașată acestui anunț, completată digital, precum și eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos:

Termene:

07 - 30 iunie 2021: transmiterea Fișei de înscriere completată

03 iulie 2021: afișarea listei cursanților selecționați

15 iulie 2021: plata primei tranșe a taxei de participare și afișarea programului detaliat pe www.facebook.com/asociatia.rper