Înscrieri la Universitatea de Vară Bucium 2019

9 mai 2019

Perioada desfășurării: sâmbătă, 27 iulie - duminică, 11 august 2019

Organizatori: Asociația RPER

Locul desfășurării: comuna BUCIUM, jud. Alba (lângă ROȘIA MONTANĂ)

Locuri cursanți: 13-18 (5-6 arhitectură, 2-3 urbanism/peisagistică 2-3 turism/geografie, - de preferință studenți în ani terminali, masteranzi sau doctoranzi, 2-3 masteranzi CESI, 2-3 elevi la licee de artă).

Scopul: studierea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (30 sate și cătune), în echipe multidisciplinare de cursanți și îndrumători.

Activități practice: de teren, relevee de arhitectură, studiu de peisaj cultural, studiu turism, studii multimediale, ateliere de tehnici traditionale de constructie si de reabilitare a fondului construit, documentare fotografică etc.

Activități teoretice/didactice: în sala de lucru, prelucrarea informațiilor culese în vederea elaborării proiectelor, a organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VI. Patrimoniu rural Bucium”, conferințe și dezbateri etc.

Ateliere:

 • Atelier de șindrilă cu însușirea tehnicilor tradiționale de producere a acesteia;
 • Proiect de amenajare a unui Atelier Școala, spațiu permanent de producere a șindrilei în tehnici tradiționale;
 • Proiecte de reabilitare a caselor Bogdan si Gligor din Bucium-Poieni, în tehnici tradiționale, incluzând acoperirea cu șindrilă;
 • Inventarierea clădirilor care au învelitori din plăci ondulate de azbest, în vederea unui program de reabilitare;
 • Studii culturale multimedia pentru promovarea patrimoniului cultural;
 • Studiu vizual asupra identității culturale și a patrimoniului local. Cazul Bucium, Alba;
 • Studiu de peisaj cultural minier pentru situl arheologic Vulcoi - Boteș – Corabia;
 • Studiu turistic (promovarea valorilor identificate în cadrul celor 7 ediții ale UdV Bucium, prin inițierea unor trasee și a unei rețele de servicii turistice oferite de localnici);
 • Marcare trasee turistice: ”Traseul caselor dichisite”, ”Traseul monumente istorice, ”Traseul gurilor de mină”, cu realizarea machetei unor panouri la intrarea în comună, la Muzeul Buciumanilor și la Primărie;
 • Atelier de desen dedicat copiilor din Bucium pentru conștientizarea valorilor culturale locale;
 • Investigarea peisajului prin pictură, obiect, instalație ;
 • Studiu de tipologie a cheutorilor (îmbinărilor tradiționale) în construcțiile de lemn ;
 • Concursul „Casa cea mai dichisită”, cu 3 premii acordate proprietarilor de case tradiționale, pe baza propunerilor tuturor participanților.

Îndrumători UdV Bucium 2019:

 • Iozefina Postăvaru - istoric de artă, cercetător științific la Institutul Național al Patrimoniului
 • Codina Dușoiu - conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București
 • Mihaela Lazăr - asist. univ. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București
 • Gabriel Panasiu - lect. dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București
 • Laura Mesina- conf.dr., Centrul de Excelenta in Studiul Imaginii, Facultatea de Litere, București
 • Mihaela Hărmănescu - lect. dr. arh. Facultatea de Urbanism Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București
 • Cristina Bolog - lect. dr. geogr., Facultatea de Geografie - Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Profesori de la Liceul de Arta “Dimitrie Paciurea” București
 • Specialiști în conservare-restaurare ai Complexului Muzeal „ASTRA” Sibiu

Responsabil cursanți și logistică: arh. Dragoș Băbeanu

Responsabil financiar: economist Maria Banu

Coordonator: ing. Ștefana Bianu, președinte RPER-Franța

Președinte RPER-Romania: dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu

Condiții de participare: Organizatorii se obligă să asigure logistica activităților practice și didactice, a cazării la pensiune, transportului cu microbuzul București-Bucium-București, precum și la demersurile necesare pentru ca participarea la UdV să fie recunoscută ca practică în cazul solicitării cursanților.

Cursanții se obligă să-și asigure transportul până la locurile de plecare a microbuzelor și să suporte costurile asigurării medicale și ale taxei de înscriere de 500 lei (200 lei la confirmarea admiterii din partea RPER și 300 lei la începerea UdV).

Cursanții sunt rugați să vină cu laptopul si aparatul de fotografiat proprii.

Programul detaliat, precum și cu eventuale schimbări, va fi anunțat candidaților selecționați în urma achitării primei tranșe de participare.

Publicarea rezultatelor UdV 2019 se va face în „Caiet VI. Repertoriu rural Bucium”, cu menționarea numelui autorilor. Vezi edițiile anterioare: http://rper.ro/publicatii.php

Contact RPER: Vă rugăm să trimiteți Fișa de înscriere ataștă acestui anunț, completată digital, ca și eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos:

RPER: rper.romania@yahoo.com
Ștefana Bianu: stefanabianu2002@yahoo.com
Mihaela Lazar: mihaelabalan18@yahoo.com

Termene:

25 aprilie - 15 mai 2019: transmiterea Fișei de înscriere completată
20 mai 2019: afișarea listei cursanților selecționați
20 mai - 25 mai 2019: plata primei tranșe a taxei și afișarea programului UdV detaliat

https://www.rper.ro
https://www.facebook.com/asociatia.rper

Pentru detalii și înscriere consultați materialul alăturat:
Anunt si fisa inscriere UdV Bucium 2019.doc