Prima paginăAnunțuriRestaurare Școala Veche și Repertoriu patrimoniu rural BUCIUM, ediția a IV-a
Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri-UdV
sub înaltul patronaj al Academiei Române

Restaurare Școala Veche și Repertoriu patrimoniu rural BUCIUM, ediția a IV-a

Organizată de RPER – Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie

sâmbătă, 19 iulie – duminică, 3 august 2014

Comunicat de presă

În perioada 19 iulie – 3 august 2014, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, RPER, organizează la Bucium, jud. Alba, a patra ediție a „Universității de Vară de restaurare de monumente și situri”- UdV, sub înaltul patronaj al Academiei Române.

Continuare a edițiilor UdV 2011, UdV 2012 și UdV 2013, UdV 2014 este un stagiu anual de 2 săptămâni care asigură cursanților, în majoritate studenți, masteranzi, absolvenți arhitecți, dar și sociologi, politologi și antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării și protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaș dintre percepția și tratarea arhitecturii vernaculare în România și cea din țările vest-europene.

Inițiat în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare privind moștenirea culturală, situație oglindită în lipsa unei legislații specifice și a unor programe de stimulare fiscală și financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul, continuat în 2012, 2013 și 2014, își propune sensibilizarea societății românești față de valorile tradiționale încă existente dar extrem de fragile și încurajarea demersurilor ce țin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ și promovarea acestei moșteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de Declarația ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenția Europeană a Peisajului de la Florența, din 20 octombrie 2000, precum și de obiectivele asociației Fondation du Patrimoine privind salvarea și valorizarea patrimoniului rural neprotejat și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a județului Alba și se compune din 29 de sate, de tip adunat, de-a lungul cursurilor de apă, de tip răsfirat și de tip risipit pe dealuri, sub munții Vulcoi-Corabia și Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populații ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Unul dintre obiectivele centrale de preocupare și studiu ale UdV este Școala Veche, edificiu etalon al spiritualității locale, construit în perioada 1884 – 1900 și sortit, în 2011 demolării, dar care, datorită colaborării dintre RPER și Primăria Bucium, beneficiază în prezent de protecție temporară, de studiu de fezabilitate și de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură și agricultură montană, cu ateliere-școală de meserii tradiționale și spații de cazare aferente.

Șantierul de reabilitare după principiile restaurării a unei case tradiționale de țăran miner aurar-Casa Colda, finanțat de RPER, oferă localnicilor, autorităților locale și cursanților UdV, posibilitatea de a urmări procesele și procedeele de protejare, restaurare și reconceptualizare in situ a unor imobile neclasate, dar cu certă valoare de patrimoniu.

Programul UdV cuprinde activități practice, în vederea identificării, repertorierii și inventarierii obiectivelor de arhitectură vernaculară și de peisaj cultural cu valoare patrimonială: relevee, documentație fotografică, localizare GPS, completare fișe de inventariere, studiu sociologic, studiu peisagistic. Domeniul studiului s-a extins de-a lungul celor 3 ediții ale UdV. În cadrul ediției UdV 2013, a fost inițiat un studiu de caz asupra patrimoniului construit cu statut de proprietate incert și, prin urmare, neglijat și supus degradării, care ar putea sta la baza adoptării unor măsuri legislative privind facilități fiscale în măsură să stimuleze clarificarea succesiunii. Programa UdV 2014 aduce în plus, elaborarea a 3 proiecte de restaurare și un studiu asupra amplasamentului istoric al șteampurilor (instalații de prelucrare a minereului aurifer).

Activitățile didactice sunt susținute de specialiști și cadre universitare, prin conferințe, dezbateri și colocvii ce au loc zilnic, pe toată perioada universității.

Repertoriul rural Bucium însumând, după 3 ediții UdV, mai mult de 100 de obiective de arhitectură vernaculară și de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunităților din România pentru a-și cunoaște și evalua obiectiv potențialul patrimoniului vernacular, în stare să încurajeze și să dezvolte capacitățile locale în menținerea tradiției, în construcții, agricultură, eco-turism și meșteșugărit.

6 dintre casele cuprinse în Repertoriul rural Bucium au fost premiate în cadrul UdV, la Concursul "Casa cea mai dichisită", ceea ce a deșteptat mândria identitară a proprietarilor și a îndreptat atenția comunității spre valorile tradiției.

6 troițe și cruci cuprinse în Repertoriul rural Bucium au fost clasate ca monument istoric, categoria memoriale, împreună cu zonele lor de protecție, prin Ordinele Ministrului Culturii nr. 2034-2039, publicate in Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 și au fost asimilate în reglementările Planului Urbanistic General al comunei Bucium.

Documentele sintetizate ale celor 3 ediții ale UdV sunt publicate în CAIET I Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, 2012, ISBN 978-973-0-13019-5, CAIET II Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, 2014, ISBN 978-973-0-15029-2 și CAIET III Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, 2014, ISBN 978-973-0-17210-2.

Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2014, duminică, 20 iulie 2014, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV (Pensiunea „Carmen”, vis-à-vis de primăria comunei Bucium), va fi prezentat conceptul Universității de Vară Bucium, vor fi lansate Caietul III Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium ediția a III-a, concursul pentru localnici "Casa cea mai dichisită", ediția a III-a, precum și un concurs de desene pentru copii.

Festivitatea de deschidere se va desfășura în prezența d-lui Virgil Ștefan Nițulescu, Director General al Muzeului Țăranului Român iar invitați de onoare sunt reprezentanții partenerilor de proiect, ai administrației locale și județene, alături de locuitorii comunei.

La festivitatea de închidere, sâmbătă, 2 august 2014, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanților, decernarea premiilor concursului "Casa cea mai dichisită", ediția a III-a, precum și formularea concluziilor primelor patru ediții ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu un spectacol tradițional buciuman și cu o masă câmpenească.

Organizarea și realizarea celei de a patra ediții a UdV sunt posibile datorită:

Contacte

Ștefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, 2014, Președinte RPER – Fr, tel: 0754 716 433

Iozefina Postăvaru, Consultant științific, din partea INP – tel: 0743 646 462

dr. Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU, Președinte RPER – România
tel. fix între 19 iulie – 3 august: 0258 78 41 58
rper.romania@yahoo.com
www.patrimoniu-rper.com