UAUIMAnunțuriUniversitatea de Vară de restaurare de monumente și situri-UdV sub înaltul patronaj al Academiei Române

Universitatea de Vară de restaurare de monumente și situri-UdV sub înaltul patronaj al Academiei Române

18 iulie 2013

Restaurare Școala Veche și Repertoriu patrimoniu rural BUCIUM, ediția a III-a
sâmbătă, 20 iulie – duminică, 4 august, 2013

Organizată de RPER – Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie

În perioada 20 iulie – 4 august 2013 Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER – organizează la Bucium a treia ediție a „Universității de Vară de restaurare de monumente și situri”- UdV, sub înaltul patronaj al Academiei Române

Inițiat în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare în legătură cu moștenirea culturală, oglindită în absența unei legislații restrictive privind protejarea patrimoniului rural precum și a fondurilor de subvenționare a restaurărilor, proiectul, continuat în 2012 și 2013, își propune sensibilizarea societății românești asupra importanței prezervării patrimoniului rural încă existent și încurajarea demersurilor ce țin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ și promovarea acestei moșteniri

Conceptul proiectului este inspirat de Modelul european de restaurare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declarația ICOMOS – Salvarea spiritului locului – de la Québec, din 4 octombrie 2008, precum și de obiectivele asociației Fondation du Patrimoine și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a județului Alba – Tara Moților - și se compune din 30 de sate de tip răsfirat, pe dealuri și de tip înșirat, de-a lungul cursurilor de apă. Atestată documentar în 1585, comuna prezintă urme de locuire datând încă din Epoca Bronzului

Unul dintre obiectivele centrale de preocupare și studiu ale UdV este Școala Veche Bucium, edificiu construit în perioada 1884 – 1900 de către un arhitect italian necunoscut, și care a avut în timp multiple funcțiuni importante. Actualmente, datorită colaborării dintre RPER și Primăria Bucium, aceasta beneficiază de protecție climaterică temporară, de studiu de fezabilitate și de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare reabilitării în tehnici de restaurare și reconceptualizării spațiilor sale. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură și agricultură montană, cu ateliere-școală de meserii tradiționale și spatii de cazare aferente

Continuare a edițiilor UdV 2011 și UdV 2012, UdV 2013 asigură cursanților, în majoritate studenți-arhitecți, absolvenți-arhitecți, dar și sociologi, politologi și antropologi, ca viitori actori ai politicii de patrimoniu, un program multidisciplinar de pregătire post-universitară, în contextul percepției și tratării patrimoniului rural neclasat românesc, aflat într-un decalaj de 68 de ani față de cel vest-european

Programul UdV 2013 cuprinde activități practice, în vederea realizării inventarierii obiectelor de arhitectură vernaculară, laice și sacre: studiu fotografic, analize de caracteristici morfologice și constructive, localizare GPS, relevee, completarea fișelor analitice de inventariere (FAI-M) pentru obiectele selectate, dintre care unele – cu prioritate, cele cu valori memoriale – fac obiectul dosarelor de propunere de clasare ca monument istoric. În paralel, pe șantierul de reabilitare a Casei Colda, cursanții deprind procesele și procedurile de restaurare și reconceptualizare in situ a unei case tradiționale

Activitățile didactice sunt susținute de specialiști și cadre universitare prin conferințe, dezbateri și colocvii, ce au loc zilnic pe toată perioada universității

În cadrul ediției UdV 2012 studiul arhitectural s-a extins și la studiul de peisaj cultural, prin repertorierea patrimoniului construit integrat în cadrul său natural. În cadrul ediției UdV 2013 se va realiza și un studiu de caz asupra patrimoniului construit cu statut de proprietate incert și, prin urmare, neglijat și supus degradării. Studiul ar putea sta la baza adoptării unor măsuri legislative privind facilități fiscale în măsură să stimuleze clarificarea succesiunii

Documentele sintetizate în cadrul UdV 2011 au făcut obiectul tipăririi Caietului I – Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediția I (ISBN 978-973-0-13019-5)

Documentele sintetizate în cadrul UdV 2012 fac obiectul Caietului II Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediția II, ce va fi lansat la Bucium în cadrul festivității de deschidere oficială a UdV 2013 și stau la baza întocmirii dosarelor de clasare ca monument istoric a 6 troițe și cruci de drum, de o mare valoare memorială și simbolică

Documentele sintetizate în cadrul UdV 2013 vor face obiectul Caietului III Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediția III.

Cu ocazia deschiderii oficiale, duminică 21 iulie 2013 ora 16:00, ce va avea loc la Primăria Comunei Bucium, județul Alba, va fi prezentat conceptul Universității de Vară Bucium, vor fi lansate Caietul II Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium ediția II, concursul pentru localnici Casa cea mai dichisită - ediția a II-a, precum și un concurs de desene pentru copii

Invitați de onoare sunt reprezentanții partenerilor de proiect și ai administrației locale și județene, alături de locuitorii comunei

La festivitatea de închidere, sâmbătă 3 august 2013 ora 16:00, se vor decerna certificate de participare cursanților și premii câștigătorilor concursului Casa cea mai dichisită - ediția a II-a și se vor prezenta concluziile primelor trei ediții ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu un spectacol tradițional buciuman și cu o masă câmpenească

Organizarea și realizarea celei de-a treia ediții a UdV sunt posibile datorită:

Parteneriatelor și susținerii financiare oferite de:

Partenerilor logistici:

Partenerilor științifici: Partenerilor media:

Contacte